Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

HJÆLP TIL DIGFind støtte og hjælp hos de frivillige

Find bisidder

Har du brug for en person, der kan tage med dig til et møde med en offentlig instans? Så hjælper vi dig gerne med at finde en bisidder.

Med udgangspunkt i dine behov hjælper vi dig med at finde en frivillig bisidder, som er tilknyttet en af vores medlemsforeninger. Du kan læse mere om disse tilbud ved at klikke på nedenstående links: 

Læs mere om hvordan en bisidder kan hjælpe dig nedenfor eller kontakt os pr. tlf. eller mail.

Alle har ret til en bisidder
Ifølge forvaltningsloven har alle ret til at tage en bisidder med til møder. En bisidder er en, der tager udgangspunkt i at hjælpe dig. Det vil være en, du har mulighed for at få med til samtaler både inden for det offentlige og også andre steder, hvis det skulle være nødvendigt.

Bisidderens rolle
Det er vigtigt, at det primært er dig, der fører samtalen ved møderne. Bisidderens rolle er inden møderne sammen med dig at få afklaret, hvad du har brug for hjælp til. Han kan være med til på forhånd at strukturere mødet for derigennem at sikre, at du får det med, som du synes er vigtigt for din sag. Det vil altid være dig, der primært skal tale til møderne. Dette skal gerne være med til at sikre, at det er dine behov og forventninger, der kommer frem.

Efterfølgende kan bisidderen være med til at samle op på det, der blev talt om. Bisidderen kan også være med til at vende din sag med dig udfra det, I har drøftet på mødet.

Bisidderens overordnede rolle er at hjælpe med at synliggøre de konkrete problemstillinger i den enkeltes sag, og ikke de problemer, der er eller bliver observeret i forhold til det sociale system.

Kender bisidderen alle de mange paragraffer og love?
Du kan ikke forvente, at den enkelte bisidder er bekendt med alle love og paragraffer. Der vil dog være nogle bisiddere, der har større erfaring eller via deres foreninger har større kendskab til enkelte områder.

Spørg hvis du er i tvivl
Det er vigtigt, at du spørger, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, vil vi måske kunne give dig nogle ideer eller henvisninger til, hvor du kan søge hjælp i forhold til din sag.

Bisidder
En bisidder er en person, der er god til at lytte og som kan være med til at understøtte det, som I inden mødet er blevet enige om. Bisidderen har ikke taleret eller selvstændige funktioner i forhold til den myndighed, I holder møde med. Det vil dog ofte være sådan, at der i forhold til den enkelte myndighed vil være mulighed for, at bisidderen kan komme med ideer og tanker i forhold til sagen, udfra hvad I har talt om inden mødet.

Kan alle få hjælp af en bisidder?
Vi vil forsøge at hjælpe alle, der henvender sig. Der er dog sager, der kræver så meget jura, at det er mest hensigtsmæssigt at henvise sagen til en jurist eller anden fagperson med kendskab til de problemstillinger, der er i den enkelte sag. Vi kan selvfølgelig kun hjælpe i det omfang, vi har frivillige til rådighed.

Kontakt os på mail vindrosen@vindrosen-huset.dk  eller telefon 75 16 70 45