Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

HJÆLP TIL DIGFind støtte og hjælp hos de frivillige

Rådgivning

Frivillighuset Vindrosen har flere medlemsforeninger tilknyttet, der kan hjælpe med forskellige former for rådgivning om bl.a. økonomi, gæld, bolig, sygdom, forhold og overgreb. Vi kan hjælpe dig med at finde den rette frivillige rådgivning til borgere, der står i en svær økonomisk eller social situation. Formålet er at hjælpe med at skabe ro, overblik og støtte til at finde en vej til at komme videre og ud af problemerne.

Du kan bl.a. få hjælp til:

  • at forstå og overskue din økonomi og gæld
  • at lægge et budget og lave en handleplan for fremtiden
  • at få juridisk bistand
  • at få ro og afklaring i forhold til din situation
  • at turde tale om fx sygdom eller skilsmisse
  • at finde redskaberne til at løse problemerne

Når du klikker på det enkelte rådgivningstilbud nedenfor, kan du læse mere.


Juridisk og økonomisk rådgivning:

Forbrugerrådet Tænk - Gældsrådgivning Esbjerg

Har du svært ved at overskue din økonomi og mangler du et overblik? Så kan du få fortrolig, gratis og uvildig gældsrådgivning.

På Fode Igen - gratis økonomisk rådgivning

Har du brug for hjælp til eksempelvis at overskue din økonomi, få styr på din gæld eller få lagt et budget, så kontakt Café Finns Paraply og få en tid hos en frivillig uvildig økonomisk rådgiver. 

Advokatvagterne

Her kan du få gratis, anonym retshjælp. Typisk vil rådgivningen sætte borgeren i stand til at vurdere, om et krav er berettiget og af juridisk karakter.

Esbjerg Retshjælp

Esbjerg Retshjælp yder gratis juridisk rådgivning og vejledning i alle former for juridiske spørgsmål og bistår med sagsbehandling efter reglerne i retsplejeloven.

Lejerforeningen for Esbjerg og omegn - Danske Lejere

Danske Lejere har nogle af landets bedste rådgivere i forhold til lejeretslige spørgsmål. Erfarne ansatte jurister og dygtige frivillige jurastuderende.

Ældre Sagens Advokatbistand

Advokaterne tilbyder gratis rådgivning og svar på spørgsmål vedrørende testamente, arv, dødsboer og skilsmisse for Ældre Sagens medlemmer.

Kirkens Korshærs Varmestue

Her tilbydes bl.a. gældsrådgivning.

 

Rådgivning for børn, unge og familier:

Foreningen Far

Foreningen tilbyder familiemedlemmer, der har været igennem et ægteskabs- eller samlivsbrud rådgiverhjælp til at komme videre med livet

Kontakten for Børn og Unge

Kontakten tilbyder deltagelse i samtalegrupper eller individuel rådgivning. Her er der mulighed for at mødes og få talt med andre, som også har oplevet, at livet kan være svært.

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen giver personlig rådgivning til gravide og børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år.

Mandecentret

Mandecentret hjælper dig med at få overblik og styr på dit liv, før, under og efter forholdet. Her gives personlig støtte til mænd, der er i krise efter skilsmisse/brudte parforhold.

Esbjerg Krisecenter

Krisecentret yder ambulant rådgivning til kvinder, der har været udsat for vold. Desuden ydes der rådgivning til familiemedlemmer, netværk og fagpersoner.

 

Rådgivning om sygdom:

Angstforeningen

Angstforeningen er en landsdækkende forening, som bl.a. tilbyder telefonrådgivning.

Kræftrådgivningen

Kræftrådgivningen har tilbud til alle, der er berørt af kræft. Det er et åbent tilbud, hvor du kan komme ind fra gaden og få en samtale med en rådgiver, deltage i en gruppe og møde andre i samme situation.

Hjerteforeningen Esbjerg/Fanø

Foreningen yder rådgivning og støtte til hjertekarpatienter og pårørende.

Colitis Crohn Foreningen

Foreningen er landsdækkende og kan tilbyde hjælp af: Socialrådgiver, KIT rådgivningen, diætister m.m.

Polioforeningen

Som polioramt eller pårørende kan du benytte dig af PolioLinien på tlf.: 3673 2040, hvor du kan få råd og vejledning af rådgivere på hverdage i tidsrummet fra: kl. 10.00 – 14.00.

UlykkesPatientForeningen

Foreningen tilbyder rådgivning og støtte dig, der har alvorlige skader efter en ulykke eller invaliderende sygdom.

 

Rådgivning ifm. integration og etniske minoriteter:

Det Grønlandske Rådgivningskontor Esbjerg

Tilbud til grønlandske borgere. Der er altid kaffe og the på kanden, og altid mulighed for at møde andre grønlændere.

Mentornetværket Esbjerg/Varde

Mentornetværket tilbyder frivilligrådgivning til flygtninge/indvandrere.

Frivillignet Bramming / Frivillignet Esbjerg / Frivillignet Ribe

Frivilliggrupperne tilbyder bl.a. rådgivning til indvandrere/flygtninge.

 

Øvrig rådgivning:

Es´Gay´P

Foreningen tilbyder åben, anonym rådgivning om seksualitet og kønsidentitet.

CSM SYD – Center for Seksuelt Misbrugte Syd

Erfaringsbaseret telefonrådgivning til personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Det er bl.a. CSM SYDs formål at støtte, vejlede og rådgive seksuelt krænkede over 18 år, de krænkedes pårørende samt fagpersoner, som møder problematikken i deres dagligdag.

Frejacentret – Center for seksuelt krænkede

Centret har til opgave at yde støtte, omsorg og rådgivning til alle, der har været udsat for seksuelt misbrug samt pårørende. Telefonisk og personlig anonym rådgivning.