Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

HJÆLP TIL DIGFind støtte og hjælp hos de frivillige

Venskaber & mentorer

Venskaber skabes med et åbent sind.

Frivillighuset Vindrosen hjælper med at skabe venskaber gennem involvering af foreningsliv og frivillige. Her kan du finde de foreninger, der målrettet laver noget for dem, der gerne vil udvide deres bekendtskabskreds og gerne vil involvere nye mennesker i deres sociale liv.

Nedenfor kan du se, hvilke foreninger der tilbyder at danne venskaber eller mentorordninger. Du kan læse mere ved at klikke på de forskellige links.


Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde

Aflastningstjenestens besøgstjeneste samarbejder med seks af byens kirker om at besøge ensomme og isolerede personer i eget hjem og på plejehjem.

Børns Voksenvenner Esbjerg

Foreningen danner venskaber mellem børn med et spinkelt voksennetværk og ressourcestærke voksne med tid, lyst og overskud.

Børns Voksenvenner, Ribe/Bramming 

Voksenvenner er ressourcerige og stærke personer, der har tid og lyst til at bruge ca. 4 timer om ugen på at give et barn nærvær og gode oplevelser.

Mentornetværket Esbjerg/Varde 

En frivillig mentorordning, der matcher flygtninge-/indvandrerkvinder og -mænd med erhvervsaktive kvinder og mænd eller med personer, som på anden vis er solidt forankret i det danske samfund.

Ældre Sagens Besøgsvenner Esbjerg / Bramming

Besøgsvennens vigtigste opgave er at bringe afveksling i hverdagen for en enlig person ved at aflægge besøg ca. én gang ugentligt.

Ældre Sagens Spisevenner Esbjerg / Bramming / Ribe 

Spisevenner er en indsats målrettet mod ældre, der bor alene, og som er socialt isolerede, fx fordi de ikke fysisk kan bevæge sig uden for deres eget hjem og deltage i aktiviteter i lokalområdet, eller fordi de har mistet en samlever.

Røde Kors – Besøgstjeneste 

I Røde Kors hjælper de frivillige med en-til-en-besøg og netværk for ensomme, og de holder i hånden i livets sidste timer, når der ikke er pårørende, eller hvis pårørende skal aflastes.

Røde Kors – Sygehusbesøgstjeneste 

Sygehusbesøgstjenesten er et tilbud om medmenneskelig støtte og skal ses som et supplement til de ansattes indsats.

Røde Kors – Opgangsvenner

Opgangsvenner er et frivilligt tilbud til tidligere misbrugere, som er tilknyttet Opgangsfællesskabet eller Dagcenter for Misbrug.

Røde Kors – Mentorer til løsladte

Mange løsladte oplever tiden før, under og efter løsladelse som kaotisk. Med en mentor kan du få tillidsfuld hjælp og sparring om fx økonomi, sundhed, job, uddannelse, bolig, socialt netværk og misbrug.

Red Barnet Ungdom – Barnets ven

Barnets Ven er en storebror-/storesøsterordning, hvor unge frivillige mødes med et barn, der har brug for ekstra opmærksomhed i hverdagen.

Red Barnet Esbjerg – følgeven

Red Barnet Esbjerg sikrer udsatte børn et godt og aktivt fritidsliv i partnerskab med Esbjerg Kommune. Det er i reglen børn i alderen 5-12 år, hvis forældre af sociale, kulturelle eller helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at sikre deres børns deltagelse i fritidslivet.

Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK) – Ung til ung

Dansk Flygtningehjælp Ungdom organiserer ung-til-ung-grupper, hvor unge flygtninge kan møde andre lokale unge og deltage i forskellige fritidsaktiviteter.

Vilslev & Omegns Seniorklub

Foreningen arrangerer besøgstjeneste for ensomme ældre.