Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreninger Læs om vores medlemstilbud til foreninger

Konsulentsparring

Frivillighuset Vindrosen tilbyder konsulentsparring til medlemmer om: 
 • Markedsføring af din forening 
 • Rekruttering af frivillige, bl.a. via Frivilligjob.dk
 • Bestyrelsesarbejde
 • Organisering af frivillige 
 • Foreningsudvikling
 • Fundraising og udarbejdelse af ansøgninger
 • Kontakt til mulige netværk og samarbejdspartnere
 • Opstart af nye foreninger/netværk/projekter
 • Arrangementer, kurser og temaaftener, hvor alle frivillige sociale foreninger inviteres.
  Se vores kommende aktiviteter for medllermmer her 

Har I andre behov, så tag endelig fat i os, så vi kan finde den rette hjælp og støtte til jer. 

Jeres behov er udgangspunktet
Vi er sat i verden for jer – og vi vil gerne medvirke til, at jeres foreningsaktiviteter bliver så gode som mulige - for både brugere, frivillige og ansatte.

Vi ligger ikke inde med en facitliste med løsningen på jeres udfordring – for løsningen er i høj grad afhængig af jeres konkrete behov og specifikke omstændigheder. Det er jer, der kender jeres forening og frivilligmiljø bedst.

Vi bidrager til løsningen med en bred indsigt i foreningslivet og det frivillige sociale arbejde, der kan give nye perspektiver på jeres forening og arbejde. Og vi har et stort netværk, hvor vi kan hente viden og støtte. Hvis vi ikke selv har den ekspertviden, der skal til, hjælper vi gerne med at finde andre, som kan hjælpe.

Det er gratis
Vores sparring er gratis og ydes af vores ansatte eller frivillige. Det kan foregå over telefonen eller på mail, men vi foretrækker personlige møder, da det oftest giver det bedste resultat – og vi kommer gerne ud til jer. Vi engagerer os i kortere eller længere perioder alt efter jeres behov.

Hvem kan få rådgivning?

 • Frivillige, bestyrelser og ansatte i frivillige sociale organisationer, der er medlem af Frivillighuset Vindrosen
 • Dig, der er ved at etablere en forening, et netværk eller et nyt projekt inden for det frivillige sociale arbejde