Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreninger Læs om vores medlemstilbud til foreninger

Bestyrelsesarbejde

En god og velfungerende ledelse, der er sin opgave og ansvar bevidst

Tag fat i os, hvis I skal starte en ny forening eller blot har behov for at udvikle jeres praksis eller skaffe jer yderligere oplysninger.

Bestyrelsen er som regel valgt på generalforsamlingen og udfører den overordnede ledelse af foreningen - i overensstemmelse med vedtægterne og de beslutninger, generalforsamlingen har truffet. Bestyrelsens rolle er først og fremmest at diskutere og beskrive de overordnede visioner og fremadrettede mål for foreningen, men bestyrelsen kan også tage del i de daglige aktiviteter og den daglige drift.

Uanset hvordan bestyrelsen arbejder, er det en god idé at være opmærksom på arbejdsfordelingen mellem bestyrelse, frivillige og eventuelt ansatte - og ikke mindst at være sit bestyrelsesansvar bevidst.

Bestyrelsen har fx det overordnede ansvar for foreningens økonomi, og den kan potentielt blive erstatningspligtig, hvis den handler uforsvarligt eller i strid med aftalte retningslinjer. Og hvis foreningen har ansatte, så har bestyrelsen et ansvar som arbejdsgiver, og det kræver særlige kompetencer og retningslinjer.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne?
  • Bestyrelsens konstituering og formandens rolle
  • Hvordan laver vi en god forretningsorden?
  • Hvordan sikrer vi et godt samarbejde i bestyrelsen?
  • Hvordan med økonomi - har jeg et personligt økonomisk ansvar?
  • Ansættelse af en lønnet medarbejder