Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Foreninger Læs om vores medlemstilbud til foreninger

Samarbejde & netværk

Som medlem af Frivillighuset Vindrosen bliver din forening en del af et lokalt netværk af frivillige sociale foreninger. Dermed får din forening mulighed for at udveksle erfaringer, netværke og samarbejde med andre lokale sociale foreninger både formelt og uformelt. 

Vi vil gerne bidrage til, at de frivillige sociale foreninger lærer hinanden at kende og bruger hinanden i foreningsarbejdet. Derfor afholder vi året rundt forskellige samarbejds- og netværksaktiviteter for foreningerne.

DELTAG I SAMARBEJDS- OG NETVÆRKSAKTIVITETER
I 2017 afholder Frivillighuset Vindrosen bl.a. følgende aktiviteter: 

Læs her: http://www.vindrosen-huset.dk/foreninger/medlemsaktiviteter

FÅ HJÆLP TIL AT IGANGSÆTTE NYE SAMARBEJDER OG NETVÆRK
Vil din forening gerne samarbejde med andre foreninger omkring en ny aktivitet eller arrangement? 
Så kontakt Frivillighuset Vindrosen, vi hjælper gerne med at etablere nye netværk og samarbejder omkring det frivillige sociale arbejde.