Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Om osFå mere information om Frivillighuset Vindrosen

Samarbejdspartner

Frivillighuset Vindrosen har mange gode samarbejdspartnere lokalt og på landsplan. På denne side kan du læse mere om, hvem de er og, hvad vores samarbejde består i.

 

FRIVILLIGCENTRE OG SELVHJÆLP DANMARK (FRISE)

Frivillighuset Vindrosen er medlem af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, der er en landsorganisation for ca. 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter. Organisationen arbejder blandt andet med interessevaretagelse og udvikling af frivilligcenter- og selvhjælpsfeltet og understøtter frivilligcentrenes og selvhjælpsprojekternes arbejde.

Læs mere om Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark her frise.dk

 

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK (UC-SYD)
Frivillighuset Vindrosen har løbende studerende fra University College Syddanmark i uddannelsespraktik. 

Frivillighuset Vindrosen er glade for at få studerende i praktik og indvie dem i det frivillige sociale foreningsliv i Esbjerg Kommune.ESBJERG KOMMUNE 
Frivillighuset Vindrosen har en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune, der sikrer, at kommunen stiller lokaler til rådighed og giver et årligt drifttilskud. 

Frivillighuset Vindrosen samarbejder endvidere med forskellige forvaltningsenheder og kommunale institutioner.