Links, databaser og andet godt

Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Her udbydes kurser for foreningsfrivillige og der findes en lang række guides og anden relevant viden, man frit kan benytte sig af:
https://frivillighed.dk/

Databeskyttelse
Hos Justitsministeriet kan I finde hjælp til at få styr på jeres databeskyttelse:
http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/databeskyttelse/vejledninger

Civilsamfundets Videnscenter hos Altinget
Database for civilsamfundsforskning
https://www.altinget.dk/civilsamfundetsvidenscenter/forskning.aspx

Guide over frivilligt og offentlige ydelser
Nem guide over hvor meget man må arbejde frivilligt på forskellige typer offentlige ydelser
https://www.skift-a-kasse.dk/guide-til-frivilligt-arbejde-naar-du-modtager-offentlige-ydelser/

Udskriv Email

Søg