Ung og frivillig

Projekt Frivillig er et landsdækkende initiativ, som er startet i 2010 i et samarbejde mellem Social-, Kultur- og Undervisningsministeriet. Projekt Frivillig har organisatorisk sæde i Frivillig Kolding og dækker hele region Syddanmark

Formålet er at styrke de frivillige foreningers rekruttering blandt unge og give dem indsigt i den frivillige verden. Der er et minimumskrav på 20 timer, men det kan sagtens være et længere forløb. For at dokumentere det frivillige forløb udskrives et Frivilligbevis. Den frivillige indsats skal ydes, mens eleven er på ungdomsuddannelsen. Frivilligbeviset kan senere vedlægges eksamenspapierne i forbindelse med jobansøgning.

Der er frivillighedsvejledere på landets ungdomsuddannelser. De oplyser eleverne om mulighederne og fordelene ved at være frivillig

Projekt Frivillig arbejder med at matche elever og foreninger. På hjemmesiden www.projektfrivillig.dk er der adgang til en gratis rekrutteringsportal, som synliggør foreningernes forløb.

Landssekretariatet og de regionale konsulenter står til rådighed og kan hjælpe med at udarbejde frivillige forløb og få kontakt til eleverne.

Udskriv Email

Søg