Organisation startende med æ

Ældre Sagen Bramming

Ældre Sagen Bramming

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening,der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk.

Ældre Sagen Esbjerg lokalafdeling

Ældre Sagen Esbjerg lokalafdeling

Aktiviteter: Datastue, bowling, skydning, badminton, kroket, petanque, fitness, månedsaktiviteter af forskellig art (annonceres), telefonkæde, besøgstjeneste og bisidder.

Ældre Sagen Ribe lokalafdeling

Ældre Sagen Ribe lokalafdeling

En lokalafdeling af den landsdækkende almennyttige organisation Ældre Sagen.

Forenings tag

Søg