Organisation startende med æ

Ældre Sagen  Ribe

Ældre Sagen Ribe

En lokalafdeling af den landsdækkende almennyttige organisation Ældre Sagen.

Ældre Sagen Bramming

Ældre Sagen Bramming

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening,der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk.

Ældre Sagen Esbjerg

Ældre Sagen Esbjerg

Aktiviteter: Datastue, bowling, skydning, badminton, kroket, petanque, fitness, månedsaktiviteter af forskellig art (annonceres), telefonkæde, besøgstjeneste og bisidder.

Forenings tag

Søg