Organisation startende med B

Ballast

Ballast

Ballast er et gratis og anonymt tilbud til børn og unge mellem 5-25 år fra familier, hvor et misbrug eller et afhængighedsproblem har fyldt for meget.

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

Bedre Psykiatri - Landsforeningen for pårørende

En forening for pårørende til psykisk syge.

Bedsteforeningen

Bedsteforeningen

Bedsteforeningen har til formål at arbejde for, at bedsteforældre og øvrig biologisk familie til anbragte børn i videst muligt omfang får en sikker og fast tilknytning til anbragte børn, og at bedsteforældres og øvrig biologisk families rettigheder vedrørende anbragte børn overholdes og forbedres.

Besøgstjenesten - Røde Kors Bramming

Besøgstjenesten - Røde Kors Bramming

Sidder man som ældre og familien måske bor langt væk kan hverdagen godt blive ensom.

Besøgstjenesten - Røde Kors Esbjerg

Besøgstjenesten - Røde Kors Esbjerg

Et stort antal danskere føler sig ensomme. De savner omsorg og kontakt til andre mennesker. Vi ved, at ensomhed forringer livskvaliteten, og kan føre til en isoleret tilværelse.
Vores besøgsmodtagere er typisk ældre med et begrænset netværk

Blå Kors Genbrug

Blå Kors Genbrug

Hvorfor smide væk, når du kan give til andre? Blå Kors Genbrug støtter socialt arbejde for børn af misbrugere, unge fra hjem med alkoholmisbrug og udsatte mennesker i Danmark.

Bramming Seniorklub

Bramming Seniorklub

Bramming Seniorklub er en almennyttig forening. Formålet er at varetage medlemmernes interesser.

BROEN Afdeling Esbjerg

BROEN Afdeling Esbjerg

BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og udstyr til idræt eller andre fritidsaktiviteter.

Børns Voksenvenner Esbjerg

Børns Voksenvenner Esbjerg

Foreningen danner venskaber mellem børn med et spinkelt voksennetværk og ressourcestærke voksne med tid, lyst og overskud.

Børns Voksenvenner Ribe/Bramming

Børns Voksenvenner Ribe/Bramming

Formålet er at etablere kontakt mellem børn af enlige forældre og voksne.

Forenings tag

Søg