Organisation startende med E

Epilepsiforeningen Kreds Sydvestjylland

Epilepsiforeningen Kreds Sydvestjylland

Epilepsiforeningen er en frivillig forening, der varetager mennesker med epilepsi og deres pårørendes interesser.

Esbjerg Døveforening

Esbjerg Døveforening

Målgruppen er døve og hørehæmmede.

Esbjerg Fredsbevægelse

Esbjerg Fredsbevægelse

Fred er for os mere end fravær af krig.

Esbjerg Krisecenter

Esbjerg Krisecenter

Krisecentret tilbyder midlertidig ophold i et sikkert hus til dig, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold.

Esbjerg Retshjælp

Esbjerg Retshjælp

Esbjerg retshjælp er rådgivning og bistand, der bliver givet til personer der opfylder nogle økonomiske betingelser.

Et liv som ordblind

Et liv som ordblind

At udbrede kendskabet til ordblindhed og de muligheder ordblinde har for støtte i skolen, på uddannelsen og arbejdspladsen. 

ETAC´s Venner

ETAC´s Venner

ETACs venner indsamler økonomiske midler til fordel for sociale aktiviteter for brugere og frivillige på ETAC Rehabiliteringscenter.

Exitcirklen - Veje ud af psykisk vold

Exitcirklen - Veje ud af psykisk vold

Exitcirklen – forebygger psykisk vold - genopbygger mennesker

Exitcirklens formål er at bekæmpe og forebygge psykisk vold – herunder negativ social og religiøs kontrol.

Forenings tag

Søg