Organisation startende med S

SAND Sydvestjylland

SAND Sydvestjylland

SAND Sydvestjylland består af hjemløse og tidligere hjemløse.

Scleroseforeningen

Scleroseforeningen

Scleroseforeningen er for medlemmer med sclerose og deres pårørende.

Sct. Georgs Gildet i Brammng

Sct. Georgs Gildet i Brammng

Sct. Georgs Gilderne deltager bl.a. aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt.

Sct. Georgs Gildet i Esbjerg

Sct. Georgs Gildet i Esbjerg

Sct. Georgs Gilderne i Danmark, der har udgangspunkt i spejderbevægelsen, er et fællesskab for voksne, hvor medlemmerne tilstræber, at leve efter gildeidealerne og at omsætte dem i praksis.

Sex & Samfund’s Frivilliggruppe Esbjerg

Sex & Samfund’s Frivilliggruppe Esbjerg

Vi er Sex og Samfunds frivilliggruppe i Esbjerg og arbejder for alles lige ret til at bestemme over egen krop og seksualitet.

Sind Syd-Vest Lokalafdeling

Sind Syd-Vest Lokalafdeling

Hyggeligt værested for mennesker der har oplevet kriser / udfordringer i livet, har været i behandling / indlagt eller har psykisk lidelse og også deres pårørende.

Sind Ungdom Esbjerg

Sind Ungdom Esbjerg

Sind Ungdom Esbjerg er et et åbent og rummeligt frirum, hvor unge psykisk sårbare kan blive set og hørt samt føle de er en del af et trygt fællesskab.

Skads Sogns Seniorklub

Skads Sogns Seniorklub

Skads Sogns Seniorklub tilbyder ældre socialt samvær i form af forskellige arrangementer.

Sorggruppen for børn og unge i Esbjerg

Sorggruppen er et gratis tilbud for børn og unge op til 18 år, som har mistet.

Sorglinjen

Sorglinjen

Har du mistet en, der står dig nært?

Sorgvejviser

Sorgvejviser

Er du efterladt, og har du brug for hjælp og støtte i din sorg?

Soroptimisterne International Ribe

Soroptimisterne International Ribe

SI Ribe er en del af en verdensomspændende organisation,

SOS Børnebyerne Lokalgruppe Hjerting

SOS Børnebyerne Lokalgruppe Hjerting

I Hjerting-Esbjerg gruppen synliggør og udbreder vi kendskabet til SOS Børnebyerne ved lokale arrangementer og vælger gerne et projekt i et land, som vi følger til dørs.


Spandet Pensionistforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og virke som kontaktled over for myndighederne,

Sydjylland Chinforening

Socialt samvær og chin kultur for personer fra Chin og andre interesserede.

Forenings tag

Søg