Ældre

I denne kategori finder du tilbud til ældre som for eksempel sociale aktiviteter, foredrag, sportsaktiviteter, dataundervisning, besøgstjenester og interesseorganisationer.

Hvis du leder efter besøgstjenester så kig også under målgruppen 'Humanitære’. Interkulturelle tilbud til ældre findes under målgruppen ’Integration og Etniske Minoriteter'.

Besøgstjenesten - Røde Kors Bramming

Besøgstjenesten - Røde Kors Bramming

Sidder man som ældre og familien måske bor langt væk kan hverdagen godt blive ensom.

Besøgstjenesten - Røde Kors Esbjerg

Besøgstjenesten - Røde Kors Esbjerg

Et stort antal danskere føler sig ensomme. De savner omsorg og kontakt til andre mennesker. Vi ved, at ensomhed forringer livskvaliteten, og kan føre til en isoleret tilværelse.
Vores besøgsmodtagere er typisk ældre med et begrænset netværk

Bramming Seniorklub

Bramming Seniorklub

Bramming Seniorklub er en almennyttig forening. Formålet er at varetage medlemmernes interesser.

Mødestedet v. Spandet Gl. Skole

Mødestedet er en forening, der samler pensionister fra Spandet, Roager Høm-Seem sogne.

OK-Klubben Esbjerg

OK-Klubben Esbjerg

OK-klubben i Esbjerg er en selvejende institution, som har til formål at give pensionister og borgere på efterløn oplysning og kulturelle aktiviteter.

Skads Sogns Seniorklub

Skads Sogns Seniorklub

Skads Sogns Seniorklub tilbyder ældre socialt samvær i form af forskellige arrangementer.

Spandet Pensionistforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og virke som kontaktled over for myndighederne,

Vilslev & Omegns Seniorklub

Formålet er at varetage medlemmernes interesser. Der afholdes foredrag og underholdning samt udflugter og udenlandsture. Korte aftenture i sommerperioden.

Ældre Sagen Bramming

Ældre Sagen Bramming

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening,der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk.

Ældre Sagen Esbjerg lokalafdeling

Ældre Sagen Esbjerg lokalafdeling

Aktiviteter: Datastue, bowling, skydning, badminton, kroket, petanque, fitness, månedsaktiviteter af forskellig art (annonceres), telefonkæde, besøgstjeneste og bisidder.

Ældre Sagen Ribe lokalafdeling

Ældre Sagen Ribe lokalafdeling

En lokalafdeling af den landsdækkende almennyttige organisation Ældre Sagen.

Forenings tag

Søg