Ældre

I denne kategori finder du tilbud til ældre som for eksempel sociale aktiviteter, foredrag, sportsaktiviteter, dataundervisning, besøgstjenester og interesseorganisationer.

Hvis du leder efter besøgstjenester så kig også under målgruppen 'Humanitære’. Interkulturelle tilbud til ældre findes under målgruppen ’Integration og Etniske Minoriteter'.

Bramming Seniorklub

Bramming Seniorklub

Bramming Seniorklub er en almennyttig forening. Formålet er at varetage medlemmernes interesser.

Mødestedet v. Spandet Gl. Skole

Mødestedet er en forening, der samler pensionister fra Spandet, Roager Høm-Seem sogne.

OK Klubben Esbjerg

OK Klubben Esbjerg

OK-klubben i Esbjerg er en selvejende institution, som har til formål at give pensionister og borgere på efterløn oplysning og kulturelle aktiviteter.

Røde Kors Besøgstjeneste i Bramming

Røde Kors Besøgstjeneste i Bramming

Sidder man som ældre og familien måske bor langt væk kan hverdagen godt blive ensom.

Skads Sogns Seniorklub

Skads Sogns Seniorklub

Skads Sogns Seniorklub tilbyder ældre socialt samvær i form af forskellige arrangementer.

Spandet Pensionistforening

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser og virke som kontaktled over for myndighederne,

Vilslev & Omegns Seniorklub

Formålet er, at varetage medlemmernes interesser.

Ældre Sagen  Ribe

Ældre Sagen Ribe

En lokalafdeling af den landsdækkende almennyttige organisation Ældre Sagen.

Ældre Sagen Bramming

Ældre Sagen Bramming

Ældre Sagen er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. Vi er en social-humanitær forening,der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk.

Ældre Sagen Esbjerg

Ældre Sagen Esbjerg

Aktiviteter: Datastue, bowling, skydning, badminton, kroket, petanque, fitness, månedsaktiviteter af forskellig art (annonceres), telefonkæde, besøgstjeneste og bisidder.

Forenings tag

Søg