Integration & etniske minoriteter

I denne kategori finder du foreninger med tilbud og aktiviteter målrettet flygtninge og indvandrere.

Her er tilbud som rådgivning, sprogundervisning, lektiehjælp, støtte, kontaktfamilier,  information, foredrag, netværk og sociale og kulturelle aktiviteter. 

2 Timer Om Ugen

2 Timer Om Ugen

2 Timer om Ugen er en selvstændig organisation i Danmark, som hjælper flersprogede børn i alderen 3-8 år til at snakke bedre dansk ved at matche det - én til én - med en voksen frivillig

Amal Somalisk Kvindeforening

Et fælles mødested for somaliske kvinder.

DFH - Frivilliggruppen Mosaikken

DFH - Frivilliggruppen Mosaikken

Et multietnisk aktivitetshus for borgere med anden etnisk baggrund end dansk over 60 år.

DFH - Frivilliggruppen Ribe

DFH - Frivilliggruppen Ribe

Formålet er, at fremme flygtninges og indvanderes integration i lokalsamfundet.

Filippinsk Dansk Integrationsforening

Filippinsk Dansk Integrationsforening

Formål er at fremme filippinsk og dansk kultur og tradition.

FoRt - Forening for russisktalende i Sydjylland

FoRt - Forening for russisktalende i Sydjylland

Foreningens formål er at skabe et forum hvor russisktalende og/eller russisk-interesserede borgere med bopæl i Syd- og Sønderjylland kan mødes, udveksle viden og erfaringer med livet i Danmark samt støtte hinanden bl.a. om at blive integreret i det danske samfund og samtidig bevare forbindelsen til egen kultur

International Mandeklub

International Mandeklub

En mandeklub der er åben for alle nationaliteter.

Kvinder møder Kvinder

Kvinder møder Kvinder

En åben kvindeklub for alle nationaliteter.

Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Vores netværk er åbent for alle kvinder og mænd fra 16 år uanset oprindelsesland, uddannelse og sprogkundskaber.

Nasigfik

Nasigfik

Foreningens formål er at samle grønlændere og danskere.

Sydjylland Chinforening

Socialt samvær og chin kultur for personer fra Chin og andre interesserede.

Forenings tag

Søg