Integration & etniske minoriteter

I denne kategori finder du foreninger med tilbud og aktiviteter målrettet flygtninge og indvandrere.

Her er tilbud som rådgivning, sprogundervisning, lektiehjælp, støtte, kontaktfamilier,  information, foredrag, netværk og sociale og kulturelle aktiviteter. 

2 Timer Om Ugen

2 Timer Om Ugen

2 Timer om Ugen er en selvstændig organisation i Danmark, som hjælper flersprogede børn i alderen 3-8 år til at snakke bedre dansk ved at matche det - én til én - med en voksen frivillig

Amal Somalisk Kvindeforening

Et fælles mødested for somaliske kvinder.

Dansk Cubansk Forening - Sydvestjylland

Dansk Cubansk Forening er uafhængig af partipolitik og har til formål at udbrede kendskab til Cuba og udvikle de venskabelige forbindelser mellem Danmark og Cuba.

Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen-Ribe

Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen-Ribe

Formålet er, at fremme flygtninges og indvanderes integration i lokalsamfundet.

Den Kurdiske forening i Esbjerg

Den Kurdiske forening i Esbjerg

Foreningens formål er at skabe et forum, hvor kurdisktalende og kurdisk interesserede borgere med bopæl i Esbjerg Kommune kan mødes, udveksle viden og erfaringer med livet i Danmark samt støtte hinanden bl.a. om at blive integreret i det danske samfund og samtidig bevare forbindelsen til egen kultur. 

Filippinsk Dansk Integrationsforening

Filippinsk Dansk Integrationsforening

Formål er at fremme filippinsk og dansk kultur og tradition.

FoRt - Forening for russisktalende i Sydjylland

FoRt - Forening for russisktalende i Sydjylland

Foreningens formål er at skabe et forum hvor russisktalende og/eller russisk-interesserede borgere med bopæl i Syd- og Sønderjylland kan mødes, udveksle viden og erfaringer med livet i Danmark samt støtte hinanden bl.a. om at blive integreret i det danske samfund og samtidig bevare forbindelsen til egen kultur

Frivilliggruppen Mosaikken DFH

Frivilliggruppen Mosaikken DFH

Et multietnisk aktivitetshus for borgere med anden etnisk baggrund end dansk over 60 år.

International Mandeklub

International Mandeklub

En mandeklub der er åben for alle nationaliteter.

Kvinder møder Kvinder

Kvinder møder Kvinder

En åben kvindeklub for alle nationaliteter.

Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Mentornetværk i Esbjerg/Varde

Vi arbejder for at skabe inklusion, integration og kulturel mangfoldighed for nydanskere i Esbjerg og Varde kommuner.

Nasigfik

Nasigfik

Foreningens formål er at samle grønlændere og danskere.

Sydjylland Chinforening

Socialt samvær og chin kultur for personer fra Chin og andre interesserede.

Zomi Community Esbjerg

Zomi Community Esbjerg

Zomi Community Esbjerg

Foreningens formål er at skabe et forum, hvor Zomi folk i Esbjerg og omegn kan mødes, udveksle viden og erfaringer om vores egen kultur samt støtte hinanden i at blive integreret i det danske samfund.

Forenings tag

Søg