Øvrige

I denne kategori finder du øvrige tilbud, som spænder bredere end de øvrige kategorier og som henvender sig til alle eller flere forskellige slags målgrupper.

Her findes tilbud om netværksgrupper for personer med misbrug og pårørende, tilbud til hjemløse og socialt udsatte m.m.

Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center

Selvhjælpsgruppe for stalkingudsatte
Gruppen er for både mænd og kvinder, i alle aldre, der har det til fælles, at de oplever – eller har oplevet – stalking.

De Hjemløses Venner

De Hjemløses Venner

Vi støtter udsatte - herunder hjemløse.

Esbjerg Fredsbevægelse

Esbjerg Fredsbevægelse

Fred er for os mere end fravær af krig.

ETAC´s Venner

ETAC´s Venner

ETACs venner indsamler økonomiske midler til fordel for sociale aktiviteter for brugere og frivillige på ETAC Rehabiliteringscenter.

Exitcirklen - Veje ud af psykisk vold

Exitcirklen - Veje ud af psykisk vold

Exitcirklen – forebygger psykisk vold - genopbygger mennesker

Exitcirklens formål er at bekæmpe og forebygge psykisk vold – herunder negativ social og religiøs kontrol.

Folkekirkens Hus Esbjerg

Folkekirkens Hus Esbjerg

Folkekirkens Hus Esbjerg er en café / værested for primært unge i alderen 15-30 år.
Vi er stof- og alkoholfrit værested, hvor der er mulighed for at være en del af et fællesskab der kan rumme stort set alle. Vi sætter omsorgsdelen og fællesskabet i højsæde.

Foreningen Mennesker Mødes

Foreningen Mennesker Mødes

Foreningen Mennesker Mødes formål er at støtte livsglæde, nysgerrighed og kulturel udfoldelse og lave arrangementer for at fremme socialt samvær blandt mennesker og modvirke ensomhed. Det sker ved arrangementer og kan f.eks. være:

Gratis konfliktmægling - KFUM's Sociale Arbejde

Gratis konfliktmægling - KFUM's Sociale Arbejde

Gratis konfliktmægling er et gratis, professionelt og anonymt tilbud til mennesker, der befinder sig i konflikter, der slider på humøret og skaber dårlig trivsel i hverdagen.

Hyggeklubben

Har du brug for et netværk, andre at tale med eller bare være i et forum, hvor vi snakker og har det sjovt?

Juletræsforeningen

Juletræsforeningen

Foreningens formål er, at give børn fra mindre bemidlede og socialt belastede hjem mulighed for at opleve glæden ved julen og de ting som julen indeholder.

Landsforeningen Efterladte efter selvmord

Landsforeningen Efterladte efter selvmord

Foreningens formål er at sikre hjælp og støtte til de efterladte og pårørende efter selvmord.

Mænds Mødesteder i Esbjerg

Mænds Mødesteder i Esbjerg

En social forening, for mænd i alle aldre (over 18 år); Formålet er, at mænd skal udbygge netværk, og dermed forebygge ensomhed.

Næstehjælperne i Esbjerg

Næstehjælperne i Esbjerg

Næstehjælperne har til formål at yde sociale og humanitære tiltag.

SAND Sydvestjylland

SAND Sydvestjylland

SAND Sydvestjylland består af hjemløse og tidligere hjemløse.

Sex og Samfund - frivilliggruppen

Sex og Samfund - frivilliggruppen

Vi er Sex og Samfunds frivilliggruppe i Esbjerg og arbejder for alles lige ret til at bestemme over egen krop og seksualitet.

Sorglinjen

Sorglinjen

Har du mistet en, der står dig nært?

Sorgvejviser

Sorgvejviser

Er du efterladt, og har du brug for hjælp og støtte i din sorg?

TRÆFPUNKTsædding

TRÆFPUNKTsædding

Nonprofit samarbejdsforum for frivilligheds- & fritidsaktiviteter i Sædding, Fovrfeld og Ådalen.

Vestjysk Spor

Vestjysk Spor

Spor synliggør senfølger af seksuelle overgreb i barn- og ungdom og arbejder for at forbedre vilkårene for senfølgeramte.

Veterancafé Esbjerg

Veterancafé Esbjerg

Et fristed for de mange veteraner og deres pårørende.

Forenings tag

Søg