Væresteder & Socialt Udsatte

Her finder du social væresteder og caféer i Esbjerg Kommune.

Café Finns Paraply

Café Finns Paraply

Cafe Finns Paraply er et misbrugsfrit møde/være og aktivitetssted, hvor alle er velkomne.

Esbjerg Krisecenter

Esbjerg Krisecenter

Krisecentret tilbyder midlertidig ophold i et sikkert hus til dig, der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold.

Folkekirkens Hus Esbjerg

Folkekirkens Hus Esbjerg

Folkekirkens Hus Esbjerg er en café / værested for primært unge i alderen 15-30 år.
Vi er stof- og alkoholfrit værested, hvor der er mulighed for at være en del af et fællesskab der kan rumme stort set alle. Vi sætter omsorgsdelen og fællesskabet i højsæde.

Kirkens Korshærs Varmestue

Kirkens Korshærs Varmestue

Varmestuen er et omsorgstilbud til misbrugere, ensomme, sindslidende, hjemløse og socialt udstødte.

Kvaglund Sogns Menighedspleje

Kvaglund Sogns Menighedspleje

Menighedsplejen varetager kirkeligt sociale opgaver over for sognets beboere. 

Lokalområdeforening Nørvang

Lokalområdeforening Nørvang

Formålet er at skabe et forum for aktiviteter og sammenhold for primært lokalområdets beboere.

Projekt Bindeleddet

Projekt Bindeleddet

Bindeleddet støtter unge hjemløse i den svære overgang fra gade til hjem.

Recovery Bulls Danmark

Recovery Bulls Danmark

Recovery Bulls er et fællesskab, hvor der er fokus på at komme sig over misbrug, hjemløshed, psykiske lidelser, prostitution, fattigdom eller andre store sammensatte sociale problemer.

X-House

X-House

Værested for clean og tidligere alkohol- og stofmisbrugere.

Forenings tag

Søg