Så er det atter tid til at søge PUF-midler

Hvis man er interesseret i at søge PUF-midler for 2018, har man februar måned til at lave sin ansøgning.

PUF Puljen 2018 er på 44,7 millioner for perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2019. Ansøgningsfristen er 28. februar kl. 12.

Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger og andre aktører, herunder frivilligcentre, grupper og enkeltpersoner.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til frivillige, sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på at styrke den frivillige sociale indsats og at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker.

Læs mere på socialministeriets hjemmeside:

https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/puf_2018.aspx

Udskriv Email

Søg