Ny bestyrelse i Frivillighuset Vindrosen

1. marts var der repræsentantskabsmøde i Frivillighuset Vindrosen. Til mødet var fem medlemmer af bestyrelsen på valg. De fire blev genvalgt, mens en enkelt ikke genopstillede. Til næste bestyrelsesmøde er der dermed en enkelt ny stemme.

Bestyrelsen sammensættes på den måde, at de forskellige grupper af foreninger hver vælger en repræsentant, som sidder i bestyrelsen. Bestyrelsen har ni medlemmer og to suppleanter. I år var der valg i følgende grupper:

Humanitære foreninger: Ella Hedegaard Andersen, Røde Kors, genopstillede og blev genvalgt for to år.

Integration & Etniske Minoriteter: Birthe Husted Nielsen, Mentornetværket Esbjerg/Varde genopstillede ikke. Bjarne Hansen, Frivilliggruppen Ribe (Dansk Flygtningehjælp) blev valgt for to år.

Sygdom & Sundhedsfremme: Gitte Morberg Jensen, Osteoporoseforeningen og formand for Frivillighuset Vindrosen, blev genvalgt for to år.

Væresteder & Socialt Udsatte: Cliff Hulsten, X-House, genopstillede og blev genvalgt for to år.

Øvrige Sociale Foreninger: Claus Brinch-Danielsen, Træfpunkt Sædding, blev genvalgt for to år.

Derudover var de to suppleanter til bestyrelsen på valg. Lene Holm Poulsen, Broen Esbjerg, genopstillede ikke mens Casper Rasmussen, Ventilen, genopstillede.

  1. Suppleant blev Casper Rasmussen, Ventilen.
  2. Suppleant blev Karen Margrethe Nielsen, Mentornetværket i Esbjerg og Varde.

De øvrige medlemmer af bestyrelsen, som ikke var på valg er:

Sygdom & Sundhedsfremme: Steen Ravn, Parkinsonforeningen, næstformand i Frivillighuset Vindrosen

Børn & Unge:
Flemming M. Kristiansen, Børns Voksenvenner Esbjerg.

Ældre: Erling Winterskov, Ældresagen.

Handicap: Bente Jørgensen, UlykkesPatientforeningen.

Læs referatet fra repræsentantskabsmødet her

Se kontaktoplysninger på hele bestyrelsen her

Udskriv Email

Søg