Foreningerne netværkede til åbent hus

Til åbent hus i Frivillighuset Vindrosen benyttede foreningerne lejligheden til at netværke med hinanden. Der var desuden stor politisk interesse og masser af omtale i medierne - men færre gæster end håbet.

14. april kl. 13.00 stod 31 frivillige sociale foreninger (der var et enkelt afbud) klar rundt omkring i Østbo med brochurer, roll-ups og diverse remedier til tonerne af klassisk musik. Beredvilligt fortalte de om deres foreninger og arbejde for at hjælpe andre mennesker. Der var dog færre gæster end håbet, men til gengæld var der god mulighed for at foreningerne kunne lære hinanden at kende, udveksle erfaringer og dele viden, hvilket betyder meget for mange frivillige.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen åbnede med en fin tale, hvor han lagde vægt på den store betydning, som frivilligt socialt arbejde har i Esbjerg Kommune. Han havde selskab af byrådskollegerne Diana Mose Olsen og Henrik Vallø, som ankom i rickshaw-cykler kørt af frivillige fra ETAC’s Venner og Cykling Uden Alder samt Sarah Nørris.

Op til arrangementet blev der skrevet og sagt meget om frivillige sociale foreninger i aviser, radio og tv, og på den måde satte arrangementet stort fokus på frivilligt socialt arbejde på trods af et lavt antal besøgende.

Vi i Frivillighuset Vindrosen takker gæsterne, de frivillige, politikere og journalister. I har alle medvirket til at styrke det frivillige sociale arbejde i Esbjerg Kommune.

Ballast

Britt Åbner

Børns Voksenvenner

Jesper Frost 2

Leo Klubben

Musik

Rickshaw 3

Udskriv Email

Søg