Frivilligmesse: Studerende på UC-Syd ønsker at styrke deres sociale kompetencer

I december 2017 tog UC Syd kontakt til Frivillighuset Vindrosen, fordi flere studerende i Esbjerg efterspurgte muligheder for at supplere deres uddannelse med frivilligt arbejde i en relevant social forening. 2. maj får de deres ønske opfyldt, når 26 foreninger står klar til at fortælle om deres tilbud.

Springet fra skolebænk til arbejde som for eksempel sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver, kan sommetider være stort. Erfaringen med mennesker i vanskelige situationer følger af naturlige grunde for et ungt nyuddannet menneske ikke altid med den gode faglige ballast. Derfor har studerende fra UC-Syds sociale uddannelser kontaktet Frivillighuset Vindrosen, for at høre om mulighederne for at blive frivillig i en social forening.

På baggrund af efterspørgslen har UC-Syd og Frivillighuset Vindrosen i fællesskab arrangeret en frivilligmesse hos UC-Syd den 2. maj kl. 10-12. Her får de studerende mulighed for at snakke med frivillige fra 26 frivillige sociale foreninger. Håbet er, at de studerende, som ønsker det, kan finde et frivilligt arbejde og derigennem styrke de sociale kompetencer, som også er en meget vigtig del af det arbejde, de skal udføre efter endt uddannelse.

Andre formål med frivilligmessen

  • At frivillige foreninger kommer i kontakt med så mange forskellige studerende og undervisere som muligt.
  • At rekruttere studerende til frivilligt arbejde.
  • At oplyse sårbare studerende om de muligheder, der findes i de frivillige foreninger i Esbjerg.
  • At skabe en dialog mellem frivillige foreninger og underviserne på UC Syd, med henblik på et fremtidigt samarbejde.

Deltagerliste

Frivillighuset Vindrosen

Scleroseforeningen Ebjerg/Fanø

Danske Lejere

BROEN Esbjerg

Colitis Crohn Foreningen

Aflastningstjenesten Esbjerg og Varde

Bydelsprojekt3i1

Sexekspressen

SOS-Børnebyerne Esbjerg Afdeling

Polioforeningen

UlykkesPatientForeningen

Røde Kors Esbjerg

Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland

Red barnet Ungdom

Ligeværd/unge for ligeværd

Alzheimerforeningen Sydvest

Børns Voksenvenner

LEV Esbjerg Fanø

Head Space

TRÆFPUNKTsædding

Osteoporoseforeningen

Mentornetværket Esbjerg/Varde

Cykling uden alder og Team Tvilling

Bindeleddet

Familiens Hus Esbjerg

Stuen UC SYD

Udskriv Email

Søg