Stormøde satte gang i samarbejder

Til stormøde mellem frivillige sociale foreninger og Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune blev grundlaget for flere nye samarbejder etableret. Mødet gav desuden kommunen og foreningerne større indsigt i hinandens arbejde og udfordringer.

Der var cirka 50 fremmødte til stormøde mellem Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune og frivillige sociale foreninger torsdag den 19. april om aftenen. Først fortalte direktør Arne Nikolajsen om Sundhed & Omsorgs struktur og organisation mens lederne af de forskellig afdelinger uddybede. Formålet hermed var at give de fremmødte frivillige en mulighed for bedre at kunne gennemskue den store kommunale organisation, så de fik bedre muligheder for at vide, hvem man skal kontakte, hvis der eksempelvis skal etableres et samarbejde.

Herefter var det foreningernes tur til at stille spørgsmål og ikke mindst at komme med forslag til, hvordan man kan styrke det fremtidige samarbejde mellem Sundhed & Omsorg og de frivillige sociale foreninger. Det er nu Sundhed & Omsorgs, Frivillighuset Vindrosens og foreningernes ansvar i fællesskab at gøre forslagene til virkelighed.

Arne Nikolajsen forklarer

Arne Nikolajsen, direktør i Sundhed & Omsorg, forklarer hvordan organisationen er opbygget.

Udskriv Email

Søg