Mangel på mentorer i Bramming og omegn

Anbragte børn klarer sig langt dårligere i skolen end ikke-anbragte børn. Faglige mentorer er derfor et vigtigt led i arbejdet med at styrke anbragte børns læring. Men der mangler frivillige mentorer i Bramming og omegn.

Lær for Livet søger frivillige mentorer, der har lyst til at gøre en forskel for et anbragt barn. Som frivillig mentor gør du en kæmpe forskel ved at hjælpe et anbragt barn med lektier og alment dannende aktiviteter et par timer ca. 3-4 gange om måneden.

" Som mentor gør du en vigtig forskel i barnets liv. Du bidrager til barnets lyst til at lære og er en rollemodel for barnet - Illa Westrup Stephensen, direktør i Lær for Livet.


ANBRAGTE BØRN
Kun 30 procent af de tidligere anbragte børn og unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. For de ikke-anbragte er det tal 80 procent. Modsat de fleste børn i Danmark indgår anbragte børn ikke i stabile og kontinuerlige relationer med deres forældre. De mange brudte relationer og manglende positive forventninger til anbragte børn og unges skolegang skaber særlige udfordringer for anbragte børn og unges vej i uddannelsessystemet.

OPGAVEN SOM MENTOR
Forskning viser, at en kontinuerlig voksenrelation kan have afgørende betydning for anbragte børns trivsel og succes i uddannelsessystemet. Lær for Livets mentorordning skal styrke børnenes læring og livsduelighed og give børnene mulighed for at opbygge en kontinuerlig voksenrelation. Som mentor støtter du dit mentorbarn ved at bruge dine personlige, faglige og sociale kompetencer. Dit fokus ligger på barnets potentiale fremfor svagheder og du støtter ham eller hende i at få mere lyst til læring og realisere sit potentiale.

FØR DU STARTER
Før du starter i rollen som mentor, inviteres du på Lær for Livets introduktions-weekend, hvor du vil blive klædt godt på til opgaven som mentor. Du vil som mentor løbende have adgang til professionel supervision og sparring med andre mentorer. 

FRIVILLIGT ARBEJDE DER GØR EN FORSKEL
Erfaringen viser, at det har en positiv betydning for barnet at indgå i en relation med en voksen, der er uafhængig af det offentlige system, og som har valgt at støtte barnet af lyst og et godt hjerte. Derfor er rollen også ulønnet, og vi forventer, at du kan se dig i rollen i minimum 18 måneder for at skabe stabilitet for barnet.

 

 Jonathan og Morten
Her hjælper en mentor sit mentorbarn med lektierne.

" Det er meget givende at være mentor for et ungt menneske, der har så meget liv foran sig. Kan man gøre en forskel her, så findes der ikke nogen mere meningsfyldt aktivitet. Når man mærker, at noget lykkes, bliver man helt høj! Det er samtidig meget givende at opleve et miljø, som jeg ellers ikke har nogen tilknytning til. - Knud Erik, frivillig mentor for et anbragt barn i Lær for Livet.

 

KONTAKT

Hvis du vil vide mere om Lær for Livets mentorordning, så læs mere på www.laerforlivet.dk. Her finder du også et ansøgningsskema, du kan udfylde, hvis du er interesseret i at blive mentor.

Lær for Livet deltager også i Bramming Kulturnat torsdag d. 7. juni, hvor du er velkommen til at komme forbi frivillighuset vindrosen i Jernbanegade 8 kl. 18:30.

Du kan også få mere information ved at skrive eller ringe til Lær for Livet:

Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Telefon: 61 15 64 44

OM LÆR FOR LIVET

Lær for Livet er et læringsprogram målrettet anbragte børn. Formålet er at støtte anbragte børn fagligt og personligt, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse og skabe et godt liv for sig selv. Lær for Livet er støttet af private fonde og gennemføres i samarbejde med over 41 af landets kommuner, som visiterer og medfinansierer børnenes deltagelse i programmet. Børnene er mellem 9 og 13 år, når de starter i programmet. Børnene er tilknyttet programmet i seks år. Derfor kan dit mentorbarn være over 13 år.

Udskriv Email

Søg