Vejledningsmøder § 18 og § 79

§ 18 vejledningsmøde 23. august 2018

Sociale foreninger og organisationer kan ansøge om støttemidler ved Esbjerg Kommune jf. lov om social service. Ansøgningen af §18 støtten skal afleveres senest den 1. oktober 2018. I den anledning inviterer Frivillighuset Vindrosen vores medlemsforeninger til et vejledningsmøde om § 18 ansøgning.

Vejledningsmødet er gratis for Frivillighuset Vindrosens medlemsforeninger. Frivillighuset Vindrosen vil være vært med kaffe og kage.

Læs hele invitationen her

 

§ 79 vejledningsmøde 6. september 2018 

Frivillighuset Vindrosen inviterer interesserede medlemsforeninger til et vejledningsmøde om § 79 ansøgning. Ældre- og pensionistforeninger i Esbjerg Kommune har hvert år mulighed for at søge støtte til frivilligt socialt arbejde Jf. § 79 i Lov om Social Service.

  • § 79 støtte kan søges af foreninger, som har aktiviteter for ældre over 60 år i Esbjerg Kommune. Ansøgningen af § 79 støtten skal afleveres senest den 15. oktober 2018.

 Læs hele invitationen her

Udskriv Email

Søg