Hvem skal have Esbjerg Kommunes integrationspris 2018?

Integrationspris

Kender du en person, forening, virksomhed e. lign. i Esbjerg Kommune, der gør en særlig og positiv indsats i forhold til integration af flygtninge og indvandrere? Og synes du, at denne indsats skal påskønnes og frem i lyset? 

Så har du nu mulighed for at gøre dette ved, at lave en indstilling til Esbjerg Kommunes Integrationspris 2018, eller gøre andre opmærksomme på prisen!

Vedkommende kan fx have bidraget til:

  • At skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere i Esbjerg Kommune, uanset etnisk baggrund.
  • At nydanske borgere i Esbjerg Kommune bliver integreret godt på det danske arbejdsmarked.
  • At så mange nydanske unge som muligt påbegynder og gennemfører en uddannelse.
  • At nydanske børn får mulighed for, at deltage i det lokale idræts- og foreningsliv.
  • At mennesker kan mødes på tværs af forskellige kultur og religion mv.
  • osv.

Mon du kender nogen, der gør sig fortjent til prisen?

DU KAN LAVE DIN INDSTILLING VED AT KLIKKE HER 

Alle indstillinger skal være indsendt inden den 20. august 2018

Prisvinderen præmieres med 10.000 kr.

Udskriv Email

Søg