Nyt frivilligjob.dk

nytlogofrivilligjob

Frivilligjob-portalen frivilligjob.dk har fået nyt design og flere nye funktioner, som kan komme Frivillighuset Vindrosens medlemmer til gode.

Den måske største forandring er, at man kan annoncere efter frivillige specifikt til events eller tidsbegrænsede frivilligjobs - fx sommerlejre, festivaler og kortere projekter.

Ifølge FriSe, som driver frivilligjob.dk, er det en funktion, mange har efterspurgt; både organisationer og frivillige. I deres seneste brugerundersøgelse angav knap 25 %, at de ønskede at være frivillige ved et event eller i et tidsbegrænset forløb. Korterevarende frivilligjobs kan samtidig være en god måde at introducere nye frivillige til sin organisation og måske på sigt rekruttere dem til andre opgaver.

 

Nye kategorier:

Det vil fremadrettet være muligt at rekruttere frivillige i følgende kategorier:

Længere forløb

Tidsbegrænset frivilligjob

Event

Når du opretter jobs i det nye frivilligjob.dk – eller redigerer dine eksisterende opslag – vil du blive bedt om at sætte dit job i en af disse kategorier.

Event-jobs

En ny del af det nye frivilligjob.dk er et event-modul. Eventmodulet gør det muligt for besøgende at melde sig til et event-korps og få besked, når der kommer nye event-jobs.

Ny ansøgningsprocedure

I forbindelse med, at den europæiske persondataforordning (GDPR) er trådt i kraft, har FriSe valgt at ændre den måde, hvorpå frivillige kontakter organisationer via frivilligjob.dk. Det gør de for at skabe ekstra sikkerhed for, at persondata håndteres korrekt på frivilligjob.dk.

Samtidig imødekommes et ønske, mange har haft: Fremover modtager man ikke ansøgninger på mail. De bliver i stedet lagt på brugerprofilen i frivilligjob.dk, hvor de gemmes i 6 måneder. Derfor vil du altid kunne se, hvem der har søgt de frivilligjobs, du aktuelt har på siden. Når der kommer en ny ansøgning, modtager du en mail om det.

Formatet på ansøgninger ændres. For at undgå, at FriSe og organisationerne behandler potentielt personfølsomme data uhensigtsmæssigt, opfordres de frivillige til at sende en kort interessetilkendegivelse uden personfølsomme data, og det bliver ikke muligt at vedhæfte CV.

Det anbefales, at man skelner mellem frivilligjobs, hvor en kortere interessetilkendegivelse er nok for, at man kan gå videre med rekrutteringsprocessen og fx indkalde til samtale, og frivilligjobs, der kræver en mere formaliseret ansøgning/CV før, man kan gå videre. Til disse jobs vil man efter den indledende henvendelse kunne kontakte ansøgere og efterspørge dette.

Ny funktion: Ressourcebanken

På din brugerprofil er der nu adgang til Ressourcebanken. Her finder du links til guidelines om fx rekruttering og mangfoldig rekruttering, information om produkter fra frivilligjob.dk og links til tilbud, der kan være nyttige for din forening. Ressourcebanken vil løbende blive udvidet med nye guides og produkter.

Besøg Frivillighuset Vindrosens feed til frivilligjob.dk her

Besøg Frivilligjob.dk's hovedside her

Udskriv Email

Søg