Landsforeningen Spor vil sætte fokus på senfølgerne af seksuelt misbrug

I Esbjerg får mange voksne med senfølger efter seksuelt misbrug ikke hjælp. Det vil Landsforeningen Spor ændre på og markerer med en synlighedsdag den 13. september på hovedbiblioteket i Esbjerg, at de nu er kommet til kommunen. Frivillige søges.

Hvis du kan se 20 voksne mennesker, hvor du befinder dig lige nu, kan du statistisk set se to, som er seksuelt misbrugt som børn. Af de to lider den ene stadig under oplevelserne; han eller hun har senfølger.

I Esbjerg Kommune er der, forsigtigt estimeret, cirka 5000 voksne med senfølger. Mange af dem får ikke hjælp, da seksuelt misbrug ofte er tabubelagt. Derfor har Landsforeningen Spor arrangeret en synlighedsdag torsdag den 13. september kl. 14.30 – 17.00 på hovedbiblioteket i Esbjerg.

- Håbet er, at Synlighedsdagen bliver startskuddet til en lokalafdeling, hvor mennesker med senfølger kan mødes med ligesindede, forklarer Chelina Sørensen, som er psykoterapeut og derudover frivillig i Spor.

Celina Sørensen 2

Chelina Sørensen bor i København, men er oprindeligt fra Esbjerg, hvor hun hjælper med at opstarte en lokalafdeling af Landsforeningen Spor.

En forening på fire ben

Landsforeningen Spor har fire værdipunkter i arbejdet med at hjælpe voksne med senfølger efter seksuelt misbrug. Chelina Sørensen forklarer:

1. Netværksarrangementer

- Det er forbundet med skyld og skam at have været udsat for seksuelt misbrug. Derfor er det meget befriende at mødes med ligesindede til eksempelvis cafémøder eller læseklubber, hvor man ikke skal forklare sig, men hvor der er en fælles forståelse for, hvordan det er at være vokset op med overgreb.

2. Politisk arbejde

- En af de bedste måder, vi kan hjælpe voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, er ved at informere politikere, som jo i sidste ende er dem, der for alvor kan tage beslutninger på området. Det kan vi for eksempel gøre ved en folketingshøring.

3. Generel oplysning

- Da seksuelle overgreb er meget tabubelagt, er generel oplysning en vigtig del af det, vi gør. Synlighedsdage, som den 13. september på biblioteket i Esbjerg, er noget af det vigtigste vi gør i den forbindelse. Her er der oplæg fra fagfolk og mennesker, som selv har oplevet seksuelle overgreb som børn.

4. Vidensindsamling

- Spor indsamler og formidler også viden om for eksempel forskningsresultater, så vi bliver et videnscenter inden for senfølgeområdet.

Frivillige søges

Landsforeningen Spor er helt ny i Esbjerg og mangler frivillige.

- Vi søger frivillige, som har lyst til at synliggøre, hvordan det er at have senfølger efter seksuelle overgreb og til at skabe netværk, lave nogle aktiviteter og få interesserede i gang, lyder opfordringen fra Chelina, som selv er bosiddende i København, men oprindeligt fra Esbjerg.

- Som frivillig skal man også være med til at gøre senfølgeramte opmærksomme på, at der er hjælp at hente, at man ikke er alene og at der nu er et sted at mødes. Det må gerne være nogle ildsjæle, nogle igangsættertyper, som kan få lokalafdelingen op at stå, siger hun.

Derudover vil den nystartede afdeling gerne have fat i dem, som kunne have behov for at mødes med ligesindede til fremtidige netværksarrangementer.

Om senfølger efter seksuelle overgreb skriver Landsforeningen Spor:

Det er vanskeligt at sætte præcise tal på, hvor mange børn, der udsættes for seksuelt misbrug da omkring 80 % af overgrebene ikke opdages. Et forsigtigt estimat er, at ca. 10 % oplever et seksuelt overgreb i barndommen. Overgrebene forbliver en tung sten i ofrets bagage gennem livet. Og det er ikke uden konsekvenser. Langt størstedelen af de børn, der har været misbrugt i opvæksten, får før eller siden brug for hjælp som voksne.

Seksuelle overgreb i barndommen har for omkring 60 % af ofrene omfattende negative konsekvenser for resten af tilværelsen. Konsekvenserne er mangeartede og omfattende, og mange senfølgeramte kommer eksempelvis ud i prostitution, hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser som angst og selvmordstanker, fysiske sygdomme som mave-/tarmproblemer og muskelspændinger samt problemer i relationerne til andre mennesker såsom afbrudte forhold og gentagne konflikter på arbejdspladsen.

Læs mere om Synlighedsdagen her

Bliv frivillig, find info og kontaktoplysninger

Udskriv Email

Søg