Hyggeklubben savner flere medlemmer

Hyggeklubben

Med ni medlemmer skal der ikke komme mange afbud, før at hyggen i Hyggeklubben får trange kår. Derfor håber klubben på, at der snart dukker nogle nye ansigter op. Alle er velkomne.

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted

Mens Ken hjælper Bente med at opdatere apps på hendes telefon, brokker han sig gemytligt og med et underspillet smil over, at der er for mange kvinder i Hyggeklubben. Samtidig viser Henny billeder frem af det hus, hun overvejer at købe og Lene fortæller om sin nye iPad pencil.

Kopperne klirrer, kagebestikket skramler, snakken går – det er standardopskriften på god dansk hygge.

- Vi snakker om, hvad vi har lavet, hvad vi skal lave og hvad der lige sker i byen. Som det nu engang er, når der er kvinder til stede, forklarer Lene Asbjørn Hansen.

- Eller som når man er i en hønsegård, tilføjer Ken og får hurtigt svar på tiltale af Bente, der bemærker, at det da ikke forhindrer ham i at dukke op tirsdag efter tirsdag.

Tonen er fri og bærer præg af, at folk kender hinanden. Der er plads til, at man kan stikke lidt til hinanden.

Mere end hygge

Hyggeklubben startede som en såkaldt social café for halvandet år siden i regi af Frivillighuset Vindrosen. Siden da er klubben blevet et selvstændigt foretagende, dog stadig i Vindrosens lokaler, hvor folk efterhånden kender hinanden godt.

- Man kommer, som man er og hygger med kaffe, te og kakao. Og så snakker man. Har man ikke lige behov for det, må man gerne tie stille, siger Lene, som var med i opstarten af Hyggeklubben.

- Her i klubben kan man ”få luftet ud” og snakke om det, man har på hjerte.

- Vi kender hinanden. Hvis nogen møder op og opfører sig lidt anderledes, så kan vi mærke det og stille og roligt spørge ind til det, siger hun.

Mere end hygge

Klubbens medlemmer har ingen fællesnævner som alder, arbejde, social status eller hobby.

- Det, vi har til fælles er ønsket om hyggeligt samvær. Vi kommer fra mange steder i samfundet. Nogle er førtidspensionister, andre arbejder, nogle er ”rigtige” pensionister. Den ældste er 76 og den yngste er 51, forklarer Lene.

- Men kun ni, selv om der lige er kommet to nye til og der er jo altid nogle afbud og så kan det godt blive en smule kedeligt. Derfor håber vi på at finde nogle nye medlemmer.

Ti kroner

Man giver en tier til kaffe og kage per gang.

Mødetidspunkter

Hver tirsdag kl. 15 – 17.

Der afholdes også julefrokost.

Mødested

Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 1. sal, 6700 Esbjerg.

Læs mere og kontakt: https://www.vindrosen-huset.dk/hjaelp-til-dig/find-forening/item/hyggeklubben

Udskriv Email

Søg