Nu er der snart enklere regler på vej for frivillige foreninger

Mange foreninger kan snart gå tider med mindre bureaukrati og mere sikkerhed i møde. 15 forslag til en simplere støttestruktur har nu været i høring og er klar til at blive gjort til virkelighed.

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted

F.eks. vil foreninger, som modtager driftstilskud opleve simplere administrative sagsgange. Der er blandt andet mange foreninger, der er trætte af at få udbetalt driftstilskud sent i forløbet, hvor man allerede er godt i gang med sine aktiviteter. Her vil man nu forsøge at ændre udbetalingen, så den allerede kan ske i januar og så kan man eftersende dokumentation.

Søger man projekttilskud, bliver det også nemmere at lægge et periodiseret budget. Det kan være svært at forudse hvornår man bruge penge på hvad, og man kan derfor komme til at opdele budgettet kvartalsmæssig eller måske på et helt år.

Når projektet er færdigt, bliver afrapporteringen også mere simpel.

De 15 forslag til simplere regler er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som har bestået af Børne- og Socialministeriet, Finansministeriet, KL og Frivilligrådet.

Forslagene stammer blandt andet fra en spørgeskemaundersøgelsen, hvor 194 frivillige sociale organisationer er kommet med forslag til, hvordan tilskudsadministrationen på det frivillige sociale område kan blive bedre og mere enkel.

Høringssvarene er kommet fra CFSA, FriSe, Røde Kors, Ældre Sagen og ISOBRO.

Læs Børne- og Socialministeriets pressemeddelelse her

Udskriv Email

Søg