Sådan fordeles § 18 midlerne i 2019

I 2019 er der 2,6 millioner kroner til fordeling blandt frivillige sociale foreninger i Esbjerg Kommune. Beløbet er det samme som for 2018, men der er til gengæld blevet søgt om flere penge.

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted

For nogle måneder siden havde frivillige sociale foreninger i Esbjerg Kommune travlt med at udfylde ansøgningsskemaer for at få del i § 18 midlerne. § 18 midlerne er penge, som fordeles hvert år for at støtte den frivillige sociale indsats. Ansøgningerne er nu færdigbehandlede i Social & Arbejdsmarkedsudvalget og det er blevet besluttet, hvordan pengene bliver fordelt.

Der blev søgt om flere penge
Som i 2018 bliver der i 2019 fordelt 2,6 millioner kroner. Men hvor der for 2018 var ansøgt om 2,7 millioner kroner er der for 2019 ansøgt om 3,6 millioner kroner (ansøgninger, som levede op til kriterierne).

Det betyder, at kun 70 % af de ansøgte penge, bliver fordelt.

Forvaltningen vurderer, at det samlede ansøgte beløb er steget af tre årsager.

For det første er der kommet flere ansøgninger fra både velkendte og nye foreninger.

For det andet er der nye ansøgere, som søger store beløb.

For det tredje er ansøgerne generelt blevet bedre til at søge støtte til aktiviteter, som opfylder kriterierne for støtte.

Fælles om ansøgninger
Social & Arbejdsmarkedsudvalget har opfordret foreninger til at gå sammen om ansøgninger til tværgående aktiviteter. Det har resulteret i to ansøgninger, som er udarbejdet i fællesskab mellem flere foreninger.

Læs Esbjerg Kommunes pressemeddelelser her

Oversigt over tildelinger

Udskriv Email

Søg