Esbjerg Kommunes strategi for den frivillige sociale indsats er klar

Hvordan skal Esbjerg Kommunes forhold til frivillige sociale foreninger være de næste tre år? Det kan man nu se i kommunens strategi for den frivillige sociale indsats 2019 – 2022. Strategien er skabt i samarbejde med frivillige sociale foreninger.

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted

Da politikere fra Esbjerg Kommune og repræsentanter fra flere frivillige foreninger mødtes til dialogmøde i Rådhushallen den 21. juni, blev grundstenene til den nu færdige strategi for den frivillige sociale indsats lagt.

Den røde tråd i strategien er, at Esbjerg Kommune betragter samspillet med de frivillige som en essentiel del af strategien.

Strategien har fire indsatsområder:

  • Der skal skabes gode rammer for den frivillige sociale indsats.
  • Samspillet mellem kommunen og de frivillige i den frivillige sociale indsats skal styrkes.
  • Samarbejdet mellem foreningerne – både mellem de frivillige sociale foreninger og på tværs af det brede foreningsliv skal styrkes.
  • Den frivillige indsats skal gøres synlig.

Esbjerg Kommune vil desuden...

”skabe gode rammer for udviklingen af den frivillige social indsats i kommunen”

”styrke samspillet mellem de sociale indsatser i kommunen og i den frivillige verden”

”understøtte et styrket samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og samarbejdet på tværs af det brede foreningsliv”

”gøre den frivillige sociale indsats synlig og understøtte, at borgere engagerer sig i indsatsen”.

Byrådet har godkendt strategien, læs den her:

Læs hele strategien her.

Udskriv Email

Søg