Kryds i kalenderen: repræsentantskabsmøde 21. marts

Frivillighuset Vindrosen er sat i verden for at gøre det lettere at fungere som forening eller netværksgruppe i Esbjerg Kommune. Det er foreningerne selv, der bestemmer, hvordan vi skal arbejde. Det gør I ved at vælge en bestyrelse.

Hvis I vil være med til at bestemme retningen for Frivillighuset Vindrosen, er det derfor en rigtig god idé at dukke op til repræsentantskabsmødet torsdag den 21. marts kl. 17-20 i Frivillighuset Vindrosen.

Så husk at sætte kryds i kalenderen 😊

Der udsendes en formel indbydelse i uge seks.

Der er valg til bestyrelsen i følgende grupper:

 • Børn & Unge: Valg af én repræsentant for 2 år.
 • Handicap: Valg af én repræsentant for 2 år.
 • Sygdom & Sundhedsfremme: Valg af én repræsentant for 2 år.
 • Ældre: Valg af én repræsentant for 2 år.
 • Der skal desuden vælges 2 suppleanter.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter
 3. Beretning fra bestyrelsen og daglig leder
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Godkendelse af kontingent og budget
 7. Valggrupperne vælger hver en repræsentant til bestyrelsen
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af godkendt revisor
 10. Evt.

Læs referat af bestyrelsemødet 27. november 2018 her

Udskriv Email

Søg