Store forandringer til afstemning på repræsentantskabsmøde

Til repræsentantskabsmødet den 21. marts er der flere og vigtigere emner på plakaten, end der plejer at være. Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at møde op og bruge deres mulighed for selv at bestemme Frivillighuset Vindrosen retning.

 Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted

Udover nye bestyrelsesmedlemmer, som skal vælges, skal der stemmes om følgende ændringer i vedtægterne:

  • Ny bestyrelsessammensætning med plads til to eksterne medlemmer.
  • Seks bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningsrepræsentanterne i stedet for de nuværende ni.
  • Valggrupperne fjernes, så alle repræsentanter kan opstille og stemme på hinanden.

 Tilmeld dig her:

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/11/

Baggrund for ændringsforslag

Baggrunden for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er, at Frivillighuset Vindrosen skal ændre på sin bestyrelsessammensætning for at kunne modtage 350.000 kroner i årligt driftstilskud fra Socialstyrelsens Frivilligcentergrundfinansieringspulje (FRIG).

Socialstyrelsen kræver, at der skal være mulighed for, at mindst to bestyrelsesmedlemmer ikke er fra medlemskredsen. Denne mulighed og hensigtserklæring om samme skal fremgå af vedtægterne.

Hensigten med kravet til eksterne bestyrelsesmedlemmer er, at frivilligcentrenes bestyrelse afspejler forskellige brancher i lokalmiljøet og har forskellige relevante kompetencer. Eksempler på eksterne bestyrelsesmedlemmer kunne være erhvervsledere, idræts- og kulturforeningsledere, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, lokalpolitikere, osv. Hvem det evt. skal være, bestemmer bestyrelsen selv. Målet er at styrke samarbejdet på tværs af forskellige områder og sætte flere vinkler og idéer i spil.

Yderligere ændringer i bestyrelsessammensætningen

Til repræsentantskabsmøderne er repræsentanter fra valggrupperne ikke reelt på valg. I nogle valggrupper fremmøder kun en repræsentant, som derfor opstiller og vælger sig selv. For at styrke valghandlingen foreslår bestyrelsen derfor at droppe valggrupperne og i stedet lade hele repræsentantskabet opstille og vælge hvem, der skal i bestyrelsen.

Da der nu skal laves plads til to eksterne bestyrelsesmedlemmer, foreslår bestyrelsen desuden at sænke antallet af foreningsrepræsentanter fra ni til seks. Ellers risikerer vi at få meget store bestyrelsesmøder med 14 medlemmer. Med ændringsforslaget vil bestyrelsen være på otte til 11 medlemmer.

Den 7. februar modtager alle repræsentanter en mail med dagsorden og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Se invitationen her

Se ændringsforslag her

Udskriv Email

Søg