Undersøgelse: Frivillighuset Vindrosen styrker fællesskaber i Esbjerg

Nadia
Nadia Amalie Lynge Frandsen læser sociologi og kulturanalyse og har været i praktik i Frivillighuset Vindrosen, hvor hun har lavet en
analyse af om Vindrosen er med til at opbygge social kapital i Esbjerg Kommune.

En analyse af Frivillighuset Vindrosen viser, at det tilføjer værdi til dets medlemsforeninger og til lokalsamfundet som helhed.

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted

Når en investor skyder penge i et projekt, måles værdien af investeringen i penge, som er tjent eller tabt. Men hvad nu hvis man investerer i et frivilligcenter som Frivillighuset Vindrosen, der er et non-profit-foretagende? Hvordan måler man værdien af sin investering? Det gør man eksempelvis ved at bruge begrebet social kapital.

Hjælper foreninger til at fungere bedre
Det har Nadia Amalie Lynge Frandsen, studerende på femte semester i sociologi og kulturanalyse, gjort. I efteråret 2018 analyserede hun fire af Frivillighuset Vindrosens medlemsforeninger for at finde ud af, om Vindrosen er med til at opbygge social kapital i Esbjerg Kommune.

- Jeg interviewede fire forskellige foreninger og talte med dem om, hvad Vindrosen gør for dem, forklarer hun.

- Ved hjælp af de interview og teorien om social kapital, kunne jeg kortlægge hvilken værdi Vindrosen bidrager med til foreningerne og lokalsamfundet, tilføjer Nadia.

Herigennem kunne jeg bruge min teori, til at kortlægge hvilken værdi Vindrosen bidrager med til foreningerne og til lokalsamfundet, tilføjer Nadia.

Resultatet af analysen blev, at ”Frivillighuset Vindrosen faciliterer, at medlemsforeningerne skaber social kapital”. Det betyder, at Vindrosen hjælper medlemsforeningerne til at fungere bedre, end de ellers ville have gjort.

Udlån af lokaler har stor værdi
Et eksempel på det ser man i interviewene.

- For flere af foreningerne havde det stor værdi at kunne mødes i Frivillighuset Vindrosen. Hvis ikke de kunne mødes i deres lokaler, ville de være nødt til enten at leje lokaler, hvilket de ikke har råd til, eller til at mødes hjemme hos medlemmerne selv, forklarer Nadia.

- Og for fx en sygdomsgruppe kan det blive en hæmsko at skulle holde møder privat. Alt den faren rundt med rengøring kan være en af de udfordringer, man har, når man skal have besøg. Når man er ramt af en sygdom, kan det tit blive både besværligt og uoverskueligt, forklarer Nadia.

- Det er mere uforpligtende og kræver meget mindre at mødes på ”neutral” grund i Frivillighuset Vindrosen, tilføjer hun.

Frivillighuset Vindrosens tilbud giver med andre ord foreninger bedre muligheder for at eksistere og skaber på den måde positiv social kapital.

Rockerklubber har negativ social kapital
Man arbejder ofte med to typer af social kapital.

For det første er der den afgrænsede sociale kapital, som skabes i tætte sociale bånd mellem folk, som ligner hinanden. Det kan være en sygdomsforening, en skoleklasse osv.

For det andet er der den brobyggende sociale kapital, som skabes på tværs af ligheder og har løsere forbindelser. Når flere foreninger arbejder sammen om et fælles projekt som fx Kulturmødet og løfter en opgave, de ikke ville kunne løfte alene, skabes der social kapital; de bliver en gevinst for samfundet og ikke blot sig selv.

Social kapital kan også være negativ. Et eksempel er en rockergruppe. De har et stærkt netværk med høj tillid til hinanden og forpligtende samarbejder i tætte sociale bånd mellem folk, som ligner hinanden - altså et eksempel på en høj afgrænsende social kapital.

Men de boner alligevel negativt ud på den samlede sociale kapital, da deres høje afgrænsede sociale kapital skabes på bekostning af resten af samfundet af deres kriminelle og skadelige aktiviteter.

Bliver nu selv frivillig
Mens rockerklubber påvirker samfundet negativt og Frivillighuset Vindrosen påvirker samfundet positivt, påvirker frivillige dem, de kommer i kontakt med. Det er Nadia et eksempel på.

- Min mor og jeg har besluttet at blive frivillige. Det er vi blevet, fordi jeg er blevet inspireret af at snakke så meget med de frivillige i undersøgelsen, siger hun.

- Og så måtte jeg bare gøre det til virkelighed. Også fordi jeg har opdaget, hvor stor en forskel det gør både for medlemmerne af en forening, men også for en selv, at bidrage med frivilligt arbejde.

Udskriv Email

Søg