Ny bestyrelsessammensætning i Frivillighuset Vindrosen

Bestyrelsen 2019

Repræsentantskabsmødet i Frivillighuset Vindrosen den 21. marts var ikke helt, som det plejer at være. Der skulle stemmes om nye vedtægter, som ændrer på valghandlingen til bestyrelsen og åbner en mulighed for eksterne bestyrelsesmedlemmer. Formand og næstformand genvalgt.

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted

I 2018 krævede Socialstyrelsen, at frivilligcentre skal ændre på deres bestyrelsessammensætning, hvis de ønsker at modtage økonomisk støtte. Det krav har Frivillighuset Vindrosens medlemsforeninger imødekommet til repræsentantskabsmødet torsdag den 21. marts.

Ændringerne betyder, at der nu er mulighed for, at to medlemmer af bestyrelsen kan vælges uden for Vindrosens medlemskreds. De kan fx komme fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, kultur- og idrætslivet eller fra det offentlige. Hvis der vælges eksterne medlemmer til bestyrelsen, vil det give muligheder for nye input, tanker og samarbejder med andre dele af samfundet.

Valggrupper er nedlagt

Hidtil er bestyrelsens medlemmer blevet valgt i valggrupper, med henblik på at sikre, at alle foreningstyper ville blive repræsenteret i bestyrelsen. Det har dog haft den følge, at der i en valggruppe ofte kun var en enkelt person opstillet, som herefter valgte sig selv ind. For at styrke valghandlingen er valggrupperne blevet sløjfet, så alle foreningsrepræsentanter frit kan opstille og stemme.

I løbet af de næste år vil antallet af foreningsrepræsentanter desuden blive reduceret fra ni til seks, for at gøre plads til evt. eksterne medlemmer.

Genvalg til formand og næstformand

På det konstituerende bestyrelsesmøde den 3. april blev formand Gitte Morberg Jensen og næstformand Claus Brinch-Danielsen genvalgt.

Den nye bestyrelse

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg. Den nye bestyrelse er nu som følger:

Formand, Gitte Morberg Jensen, Osteoporoseforeningen

Næstformand, Claus Brinch-Danielsen, TRÆFPUNKT Sædding

Bestyrelsesmedlem, Flemming M. Kristiansen, Børns Voksenvenner

Bestyrelsesmedlem, Erling Winterskov, Ældresagen

Bestyrelsesmedlem, Ella Hedegaard, Røde Kors Esbjerg

Bestyrelsesmedlem, Cliff Hulsten, X-House

Bestyrelsesmedlem, Bjarne Hansen, Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen Ribe

Bestyrelsesmedlem, Karen Margrethe Nielsen, Mentornetværket Esbjerg/Varde

1. suppleant, Bente Jørgensen, Ulykkepatientforeningen

2. suppleant, Karen Rasmussen, Sct. Georgs Gildet i Bramming

Formand Gitte Morberg Jensen fremlagde årsberetningen. Læs den her og læs om Vindrosens resultater og aktiviteter i 2018.

Læs referatet her

Se de nye vedtægter her

Udskriv Email

Søg