Mentornetværk i Esbjerg/Varde vil styrke demokratiet

Mentornetværket logo

Den primære aktivitet i foreningen Mentornetværk i Esbjerg/Varde er at sætte danske mentorer sammen med udenlandske tilflyttere, som ønsker at lære mere om dansk sprog og kultur. I 2019 har foreningen udvidet deres tilbud med nye projekter, hvoraf de to er direkte stilet mod at inddrage flere nydanskere i den demokratiske danske måde at leve på.

Af PR- og Foreningskonsulent Janus Valsted

Demokrati for alle

Demokrati for alle handler om at motivere nydanskere i demokratiske processer. Helt konkret vil det sig, at man får 6 x 3 timers teoretisk undervisning i bestyrelses- og foreningsarbejde, hvorefter man kommer i praktik som ”bestyrelsesføl” i en forening, man har interesse i. Det kan fx være en gymnastikforening, en politisk forening, en idrætsforening eller kulturforening. Pt. er fx én kommet i bestyrelsen i Tambours Have og en anden er kommet i bestyrelsen i en gymnastikforening, en anden har stor interesse for politiske foreninger. Projektet slutter den 31. december 2019.

Unge hånd i hånd

Her kan unge i alderen 16 – 20 år, som er udfordrede i skolesammenhæng og har dobbeltsproglig baggrund, få støtte og opmærksomhed fra en ”ungementor”, som er studerende i alderen 18 – 30 år. Ungementoren hjælper sin mentee med at holde fast i sin uddannelse eller med at komme i gang med en ny uddannelse, hvis han/hun er faldet fra. Der er lige nu fire par og håbet er, at der kommer mindst syv par i alt.

Netværk giver fællesskab

Netværk giver fællesskab er et to-årigt projekt. Målet er at skabe netværk, kulturforståelse, demokratisk indsigt, dialog og aktiv social deltagelse hos nydanskere fra socialt og økonomisk trængte boligområder.

Det gøres på flere forskellige måder. Der afholdes 20 debatcaféer årligt, hvor man får indsigt i andre synspunkter, lærer at lytte og debattere, respektere andres holdninger og - ikke mindst - mod til at ytre sig i den offentlige debat. Her er der også mulighed for at blive medkoordinator og -mødeleder.

Der afholdes også to foredrag/demokratikurser og fire fælles arrangementer:

- Bazardag den 22. juni 2019, International Dag den 10. august 2019, Grundlovsarrangement den 5. juni 2019, Mad og Hygge den 29. oktober 2019 med fælles madlavning, hvor man kan invitere familie og netværk.

Mentornetværket har lige nu omkring 230 frivillige medlemmer i deres database. Behovet for mentorer er dog stort, og lige nu er der plads til 30 dansktalende mentorer, som har lyst til at hjælpe en nydansker mindst 2 timer om måneden.

Man kan se Mentornetværkets frivilligjob-opslag her

Udskriv Email

Søg