Foreninger lærte om samarbejde

Gitte og Claus 7 maj 2019 web

Den 7. maj mødte 26 frivillige fra Vindrosens medlemsforeninger op for at høre om muligheder for at samarbejde med andre foreninger om forskellige aktiviteter. Gitte og Claus delte ud af personlige erfaringer med samarbejde mellem foreninger.

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted

Baggrunden for mødet var, at der sidste år opstod en mulighed for at søge penge til aktiviteter, som er arrangeret gennem et samarbejde mellem flere foreninger (de såkaldte § 18 midler). Muligheden opstod dog først kort før ansøgningsfristen, så kun få foreninger nåede at gøre brug af den. Den er derfor ikke særlig kendt.

Nogle af dem, der nåede at søge og modtage penge til en samarbejds-aktivitet sidste år, var Gitte Morberg Jensen fra Osteoporoseforeningen og Claus Brinch-Danielsen fra Træfpunkt Sædding. I samarbejde med en række foreninger arrangerede de foredraget ”Kulturmødet” og dannede sig i den forbindelse nogle erfaringer. De erfaringer gav de videre til de fremmødte i et oplæg.

Fordele ved samarbejde
Claus og Gittes første pointe handlede om de fordele, der er ved at samarbejde. Samarbejde giver mulighed for større arrangementer, fordi man kan søge større beløb gennem § 18. Den enkelte forening behøver desuden færre ressourcer, fordi der er flere om at få det hele op at stå. Med flere foreninger kommer der også øget synlighed, fordi der er flere munde til at sprede budskabet og med samarbejde kommer der også bedre muligheder for at skabe netværk, fordi man lærer hinanden at kende.

Det vigtigste, Gitte og Claus lærte, var dog at få helt styr på:

Hvornår gør hvem hvad?

Der skal være helt klare linjer om forventninger, og man skal vide, hvad man kan regne med, at de enkelte foreninger bidrager med. Ellers er der nogle, der bliver skuffede og nogle kommer til at lave mere, end de regnede med. Det bør man skrive ned og få alle deltagere til at underskrive.

De havde desuden følgende pointer:

  • For ikke at skabe problemer omkring tilmelding, kan det være en god idé at lade en neutral aktør stå for tilmeldingssystemet.
  • Det er vigtigt med en god plakat, som alle foreninger kan være med til at dele ud, og den kan man også få i avisen som annonce.
  • Det er vigtigt, at der er én person, der styrer hele økonomien og at alle økonomiske spørgsmål går gennem vedkommende.

Stor interesse i at samarbejde om aktiviteter
Efter oplægget fortalte de fremmødte foreningsfrivillige en efter en om hvilke ønsker de havde om at samarbejde. Mange ønskede at forene kræfter med andre foreninger for bedre at kunne hyre dygtige og dyre foredragsholdere, men der var også flere, som ønskede at samarbejde om at arrangere udflugter med forskellige sociale mål. Nogle havde ofte svært ved at fylde en bus alene mens andre ville samarbejde for økonomiens skyld.

En vigtig pointe, som flere af foreningerne fremførte, var, at ønskede at samarbejde uanset muligheden for at søge støtte fra § 18 midlerne. Det største problem i forhold til at føre det ud i livet, er at finde de foreninger, som man kan samarbejde med.

Forum for samarbejde
Det vil vi i Frivillighuset Vindrosen gerne gøre mere for at støtte op om og facilitere. Derfor har vi lanceret et online-forum på Facebook, hvor I som forening og/eller enkeltperson nemt og hurtigt kan snakke med hinanden. Det eneste, I skal gøre, er at følge linket herunder og derefter anmode om at blive medlem (lige under billedet). Når vi har godkendt jer, kan I skrive i forummet.

https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/

Udskriv Email

Søg