Folkekirkens Hus er et fristed for sårbare unge

Karen Gejl Friis

I Folkekirkens Hus finder sårbare unge et fællesskab, hvor de kan være sammen med andre mennesker uden at blive målt og vejet. En gruppe frivillige spiller en vigtig rolle i opbygningen af fællesskabet, som de også selv har glæde af.

Af PR og foreningskonsulent Janus Valsted

Da Folkekirkens Hus åbnede over for Vor Frelsers Kirke i september 2018, vidste man, at det skulle være et værested for unge mennesker, stærke som svage. Hvordan det skulle foregå, var der mange idéer om. En af idéerne var at lave en madklub for gymnasieelever, så de kunne komme og hygge sig med hinanden. Men det syntes eleverne selv ikke var ambitiøst nok.

- Gymnasieeleverne var ikke rigtig interesserede i en madklub, hvor de var sammen med dem, de alligevel var sammen med hver dag. I stedet for at lave mad til hinanden, ville de hellere lave mad til nogle, som havde brug for det, fortæller Karen Gejl Friis, der startede som daglig leder da Folkekirkens Hus åbnede.

- Så nu har vi en stærk kerne af frivillige på en syv stykker fra gymnasiet, som kommer om torsdagen for at lave mad til vores brugere.

Værested for sårbare unge
Brugerne af Folkekirkens Hus er typisk unge socialt udsatte. De kan komme i Folkekirkens Hus om formiddagen, hvor der er åbent for alle, for at få et bad, morgenmad og vaske tøj. De fleste er sårbare unge, som mangler et fællesskab.

- Hovedproblemet for dem, der kommer her, er ofte ensomhed og angst. Der er en pige, der lider frygteligt af social angst, fortæller Karen.

- Tit har hun ikke lyst til at stå op, men så tager hun alligevel herned, og så siger hun, at hun har haft sådan en god dag. Til at starte med, tror jeg, hun tog herned for at gøre sin kontaktperson glad, men nu kommer hun af sig selv, siger Karen og tilføjer:

- Vi har ikke haft besøg af nogen, som ikke er kommet igen.

Bekendte, ikke venner
I mange andre sammenhænge ville der udvikle sig venskaber på kryds og tværs, når unge mødes hyppigt. Men i Folkekirkens Hus fungerer det på en anden måde.

- Mange af dem, som kommer her, får bekendte men ikke venner. De ses ikke i fritiden fordi det, de har brug for, er et anonymt fællesskab, hvor de kan lære at være sociale, siger Karen.

- Og her er plads til alle.

- Vores brugere er virkelig gode til at rumme hinandens forskelligheder modsat fx en gymnasieklasse, hvor man bliver målt på tøj, sko – alt muligt. Her kommer man, som man er. De fleste, der kommer her, ved godt, at de er anderledes, så derfor har de en rummelighed over for andre, som er anderledes, forklarer Karen.

Interesse på tværs af sociale skel
Den rummelighed, som de unge brugere af Folkekirkens Hus har, tager den frivillige gruppe af gymnasieelever også del i, når de står for madklubben om torsdagen.

- En af vores hjemløse unge fortalte, at der er en meget fin lighed, værdighed og ærlighed, når vi er i madklubben. Gymnasieeleverne er oprigtigt interesserede i vores liv, genfortæller Karen.

- Og på samme måde er de hjemløse unge oprigtigt interesserede i gymnasieelevernes liv, siger Karen.

- Det er meget interessant at være med til, for der er en meget god stemning og oprigtig interesse for hinanden.

Samarbejder med andre
Ud over værested for unge om formiddagen, er Folkekirkens Hus et sted, som samarbejder med foreninger og institutioner, der også arbejder med unge.

- Vi lagde fx lokaler til en konfirmation, da den sociale virksomhed Korn 180 stod bag initiativet ”støt en konfi”, hvor de på forskellige måder tjente og indsamlede penge til at afholde en konfirmation for en konfirmand, hvis familie ikke selv kunne betale for det.

- Og med Ballast, som rådgiver børn og unge fra misbrugsramte familier, har vi arrangeret en hyggelig dag i gården, hvor vi spiller spil og hygger.

Derudover samarbejder Folkekirkens Hus med Kirkens Korshærs varmestue, hvor Karen, som er uddannet sygeplejerske, har været frivillig social-sygeplejerske.

Der arbejdes desuden på at indlede et samarbejde med Indre Missions Ungdom, som måske kan hjælpe Folkekirkens Hus med at holde åbent i weekenderne, som kan føles lidt lange for de daglige brugere, som ikke har så mange andre steder at gå hen.

Folkekirkens Hus har været medlem af Frivillighuset Vindrosen siden april 2019.

Læs mere om Folkekirkens Hus her.

Udskriv Email

Søg