§ 18 vejledningsmøde tirsdag 20. august 2019 kl. 19 – 21 i caféen

Sociale foreninger og organisationer kan ansøge om støttemidler ved Esbjerg Kommune jf. lov om social service. Ansøgningen af §18 støtten skal afleveres senest den 1. oktober 2019.

I den anledning inviterer Frivillighuset Vindrosen vores medlemsforeninger til et vejledningsmøde om § 18 ansøgning.

Hvad skal der ske ved mødet
Elsebeth Nebeling, udviklingskonsulent ved Esbjerg Kommune, vil informere om ansøgningsprocedure, gennemgå ansøgningsskemaet og svare på generelle spørgsmål fra foreningerne.

Hun vil også fortælle om de ændringer, der er kommet i ansøgningsproceduren siden sidste år. Ændringerne er lavet for at gøre det lettere at ansøge.

Forbered dig gerne ved at læse ansøgningsskema– og vejledning igennem inden mødet. Ansøgningsmateriale er tilgængeligt på kommunens hjemmeside:

http://www.esbjergkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/tilskud/tilskud-til-socialt-arbejde.aspx

Frivillighuset Vindrosen vil være vært med kaffe og kage.

Tilmeld jer § 18 vejledningsmøde her

Udskriv Email

Søg