Integrationsprisen 2019

Integrationsprisen i Esbjerg Kommune uddeles en gang om året på initiativ fra Forum for Integration og Beskæftigelse, som er et bredt sammensat lokalt råd, bestående af repræsentanter fra de etniske foreninger, de frivillige foreninger, virksomheder og fagprofessionelle på integrationsområdet i kommunen.

Forum for Integration og Beskæftigelses overordnede opgave er at understøtte, at flygtninge og indvandrere og familiesammenførte kan blive en aktiv del af arbejdsmarkedet og Esbjerg Kommune, og i den forbindelse vil de gerne være med til at synliggøre og anerkende de lokale virksomheder og arbejdspladser, der gør en indsats for at fremme netop dette. 

Derfor vil Integrationsprisen i 2019 have fokus på de lokale virksomheder og arbejdspladser, der gør en særlig indsats på integrationsområdet.

Frivillighuset Vindrosen og dens medlemsforeninger kender formentligt virksomheder eller arbejdspladser, der gør en særlig indsats for  flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte.

Der kan læses  mere og indstilles til Integrationsprisen 2019 på: www.esbjerg.dk/integrationsprisen2019

Alle indstillede virksomheder og arbejdspladser får et synligt bevis på, at de er blevet indstillet til Integrationsprisen 2019. Den endelige vinder får herudover et beløb, som de kan bruge til medarbejderaktiviteter.

Prisen overrækkes på et virksomhedsarrangement i november måned, hvor vi håber at få udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye til at komme forbi, og hvor Steelcon og Dansk Flygtningehjælp Integration også er inviteret til, at holde et oplæg.

Fristen for at indstille virksomheder eller -arbejdspladser til Integrationsprisen 2019 er den 20. oktober 2019.

 

Udskriv Email

Søg