Lær at tackle smerte – på nemt dansk

Nyt gratis kursusforløb giver mennesker med sparsomme danskkundskaber og kroniske smerter muligheder for at få bedre livskvalitet, og at smerterne ikke styrer deres liv. Kurset har fokus på hjælp til selvhjælp og giver deltagerne redskaber til selv at tackle smerter og håndtere de problemer, som smerterne giver i hverdagen.

Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune holder infomøde om kurset den 30. oktober. Læs mere her.  

Læs mere om alle de gratis LÆR AT TACKLE kurser her:
https://dinsundhed.esbjergkommune.dk/laer-at-leve-med-sygdom/laer-at-tackle.aspx

Udskriv Email

Søg