To gratis førstehjælpskurser

Frivillighuset Vindrosen inviterer medlemsforeningerne til to gratis livreddende 4 timers førstehjælpskurser inkl. demonstration af hjertestarter (AED).

Kurserne indeholder:

- Behandling af bevidstløse og ”galt i halsen” til børn og voksne

- Genoplivning i teori og praksis

- Hjertestarter i teori og praksis

- Symptomer/forvarsler på hjertestop man skal reagere på

Kurset afholdes af hjertesygeplejerske Toni Hørup fra Hjertetid

Der er plads til 16 deltagere og der skal minimum tilmeldes 12 personer, for at kurset gennemføres.

Deltagerne får et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Udskriv Email

Søg