Netværk etableret for arbejdet med udsatte børn, unge og familier

frivillighuset vindrosen

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted


28. november mødtes 31 personer fra 16 foreninger og fra kommunen. Fælles for dem var, at de alle arbejder med udsatte børn, unge og familier, og formålet med mødet var at skabe netværk mellem dem, så arbejdet med udsatte børn, unge og familiers vilkår i Esbjerg Kommune kan forbedres.
Frivillighuset Vindrosen havde taget initiativ til netværket, da vi ser det som en af vores opgaver at bygge bro mellem frivillige sociale foreninger og det offentlige.

- Til mødet blev der brugt meget tid på ganske enkelt at præsentere sig, da kendskabet til hinanden er en af de vigtigste forudsætninger for at skabe samarbejde i fremtiden, forklarer Britt Schak Hansen, daglig leder i Frivillighuset Vindrosen og koordinator for netværksmødet.

- Herefter var der en drøftelse af nogle af de udfordringer, som man står overfor i arbejdet med udsatte børn, unge og familier. En fælles udfordring, som blev identificeret af flere af deltagerne, er det at skabe kontakt til forældrene til de børn, der har det svært. Der var en, som kaldte det for ”forældrebarrieren”.

- En anden udfordring er at skabe et tilbud for børn med psykiske udfordringer, da der er megen tabu om emnet.

Flere møder
Mødet den 28. november var det første af flere møder og der var stor interesse for det. Hvis man er interesseret i at deltage i netværket, skal man kontakte Frivillighuset Vindrosen.

Udskriv Email

Søg