Dialogmøder med Esbjerg Kommune får ny form

I år inviterer byrødderne ikke til et fælles dialogmøde. Fremover får dialogmøder mellem foreninger og politikere en ny form, så flere foreninger kan få svar på deres spørgsmål.

Af PR- og foreningskonsulent Janus Valsted og daglig leder Britt Schack Hansen

De seneste år har Vindrosens medlemsforeninger mødtes til et årligt fælles dialogmøde med byrådspolitikere fra fire fagudvalg: Social & Arbejdsmarked, Sundhed & Omsorg, Børn & Familie samt Kultur & Fritid.

Til møderne har Vindrosens medlemsforeninger haft mulighed for at stille spørgsmål til politikerne. Dialogmødeformen har dog vist sig ikke at opfylde alle de frivillige sociale foreningers behov, da det er vanskeligt for alle at nå at komme til ordre i paneldebatten. Nogle foreninger er derfor gået hjem med ubesvarede spørgsmål.

For at imødekomme dette problem, bliver mødeformen nu en anden. Fremover erstattes de årlige dialogmøder med en blanding af foretræde for fagudvalgene, dialogmøder og en åben invitation fra Vindrosen.

Møder med politikerne de næste fire år ser derfor ud som følger:

2019 – Tema: Opfølgning på Strategi for den frivillige sociale indsats
De enkelte fagudvalg inviterer repræsentanter fra Frivillighuset Vindrosens bestyrelse   og relevante repræsentanter fra foreningerne til foretræde for udvalget:
Børn & Familieudvalget, Kultur & Fritidsudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhed & Omsorgsudvalget. Forvaltningerne er ansvarlige for mødeindkaldelsen.

2020 – Tema: aktuelle temaer

Frivillighuset Vindrosen inviterer til temadrøftelse med relevante politikere. Frivillighuset Vindrosen beslutter, hvad der er brug for, og står for invitationen. De beslutter, hvor stort et arrangement de vil invitere til, og det kan veksle fra periode til periode. Frivillighuset Vindrosen er ansvarlig for mødeindkaldelse.

2021 – Tema: Evaluering af Strategi for den frivillige sociale indsats

De enkelte fagudvalg inviterer repræsentanter fra Frivillighuset Vindrosens bestyrelse til foretræde for udvalget: Børn & Familieudvalget, Kultur & Fritidsudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhed & Omsorgsudvalget. Forvaltningerne er ansvarlige for mødeindkaldelsen.

2022 – Tema: Input til en ny strategi

Dialogmøde for alle frivillige sociale foreninger og politikere i Børn & Familieudvalget, Kultur & Fritidsudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget. Forvaltningen er ansvarlige for mødeindkaldelse.

Møder med udvalg i 2019

Vindrosens formand og daglig leder har haft dialogmøde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj. På mødet har Vindrosen drøftet opfølgning og udmøntning af Esbjerg Kommunes strategi for den frivillige sociale indsats. Herunder samarbejdet med Esbjerg Kommune på alle niveauer, kriterier for støtte til den frivillige sociale indsats samt det akutte behov for mere adgang til lokalerne i stueetagen i Exnersgade 4.

Vindrosen forventer at holde dialogmøder med de tre andre fagudvalg i efteråret 2019. Inden dialogmøderne afholdes, vil Vindrosen høre medlemsforeningerne, om de har ønsker/problemstillinger af generel karakter, som de ønsker, at Vindrosen skal tage op med udvalgene.

  • Læst: 1617

Esbjerg

Exnersgade 4
6700 Esbjerg
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-17

Ribe

Tangevej 6D
6760 Ribe
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Tirsdag i ulige uger kl. 15-17

Bramming

Jernbanegade 8
6740 Bramming
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Tirsdag i lige uger kl. 15-17