Børns Voksenvenner starter Storebror/Storesøster indsats

BV SB SS Vindrosen billede mail

Alt for mange børn og unge vokser op med kun én forælder og spinkle voksen- og familienetværk. Det kan skyldes dødsfald, skilsmisse eller krævende handicaps i familien. Er der ikke andre fortrolige voksne og rollemodeller i deres liv, kan det påvirke den unges daglige trivsel og føre til ensomhed og lavt selvværd.

Formålet med storebror/storesøster-indsatsen er at udbygge det primære sociale netværk for ensomme, udsatte unge piger og drenge mellem 11 og 15 år. Det vil vi gøre ved at etablere venskaber mellem de ensomme, udsatte unge og frivillige, ressourcestærke yngre voksenvenner mellem 20-35 år – også kaldet storebrødre eller storesøstre. Storebroren/-søsteren er en ekstra fortrolig voksen og rollemodel for en ung med et spinkelt voksennetværk. Han/hun giver en sårbar ung mere tryghed, styrket selvværd og mod på nye udfordringer i en tid med identitetsdannelse og udvikling. Gennem et venskab skabes en relation mellem den unge og den frivillige, som ligner en storebror-/søsterrelation.

Projektet sikrer, at udsatte unge i alderen 11–15 år, via venskab med en ressourcestærk yngre voksen, får brudt deres ensomhed og isolation. Med hjælp og støtte fra deres storebror/-søster får de unge derudover også mulighed for at blive en del af et fællesskab med andre unge med lignende livsvilkår.

Den unge mødes med sin storebror/-søster to til fire gange om måneden. Børns Voksenvenner Område Sydvestjylland matcher unge og frivillige, støtter op omkring venskaberne og følger tæt op på venskabets forløb det første år og længere, hvis der er ønske om det eller behov herfor.

Projektet skal ikke kun skabe relationer mellem den unge og deres storebror/storesøster, men også til andre unge og deres storebror/-søster. Gennem netværksskabende aktiviteter med andre venskabspar får de unge nogle gode fælles oplevelser, der støtter deres sociale udvikling. De unge støttes dermed i fremadrettet at deltage i aktiviteter i deres lokalområde på lige fod med andre velfungerende unge.

De frivillige storebrødre/storesøstre er aktive i forhold til planlægning og afholdelse af de netværksskabende aktiviteter, som afholdes ca. 6 gange årligt. Der afholdes ligeledes netværksmøder for de frivillige, som ledes af ansatte i foreningen. Derudover afholdes der aktiviteter for de frivillige i form af foredrag eks. om ungekultur, motivation og ungdomspsykologi for at støtte de frivillige i deres indsats som rollemodeller.

Projektet er inspireret af et tilsvarende vellykket projekt i Børns Voksenvenner Område Nordjylland, som TrygFonden har støttet i en 3-årig periode fra 2016-19.

Projektet bygger på Børns Voksenvenners nuværende koncept og vil således være en udbygning af og et supplement til Børns Voksenvenner Område Sydvestjyllands eksisterende Voksenvenprogram, der primært henvender sig til børn i alderen 6-12 år, og Familievenprogrammet, der primært henvender sig til små familier med børn i alderen 0-6 år. Dog adskiller indsatsen sig fra Børns Voksenvenners øvrige koncept ved, at netværksskabende aktiviteter for venneparrene udgør en væsentlig del af projektets forandringsteori; nemlig at de deltagende børn og unge herigennem får brudt med deres ensomhed, får udvidet deres netværk, får mod på flere aktiviteter i deres fritid uden for projektet og får opøvet flere sociale kompetencer. De netværksskabende aktiviteter, som bringer venneparrene sammen på tværs, er derfor et bærende element i projektet. Fra pilotprojektet i Område Nordjylland ved vi, at det for langt størstedelen af de unge har nogen eller stor betydning at være med til de netværksskabende aktiviteter. Derudover mener alle frivillige, at det har enten nogen eller stor betydning for deres motivation for deltagelse i projektet.

En reservesøster er det bedste, jeg nogensinde har givet min datter. Det er hendes frirum i hverdagen, og jeg får den gladeste pige hjem igen” – en mor

For mere information kan man læse meget mere samt ansøge via hjemmesiden www.voksenven.dk eller kontakte områdekontoret på 26168700 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  • Læst: 1223

Esbjerg

Exnersgade 4
6700 Esbjerg
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-17

Ribe

Tangevej 6D
6760 Ribe
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Tirsdag i ulige uger kl. 15-17

Bramming

Jernbanegade 8
6740 Bramming
Telefon 7545 7085
Mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid:
Tirsdag i lige uger kl. 15-17