Repræsentantskabet

Frivillighuset Vindrosens øverste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentanten udpeges af den enkelte forenings bestyrelse og har hermed stemmeret på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor man inddeles i en af de følgende 8 valggrupper:

  • Børn & unge
  • Handicap
  • Humanitære
  • Integration & etniske minoriteter
  • Sygdom & sundhedsfremme
  • Væresteder & socialt udsatte
  • Ældre
  • Øvrige sociale foreninger

Valggrupperne vælger hver en repræsentant til bestyrelsen. Valggrupper med mere end 25 repræsentanter kan vælge en ekstra repræsentant til bestyrelsen.

Læs mere om valg til repræsentantskabet i vores vedtægter her

Repræsentantskabsmøde 2019

D. 21. marts 17.00-20.00 

Hent invitation med dagsorden og bilag her 

Repræsentantskabsmøde 2019

Læs referatet fra repræsentantskabsmøde d. 21. marts 2019 her

Læs Frivillighuset Vindrosens årsberetning for 2018 her

Udskriv Email

Søg