Repræsentantskabet

Frivillighuset Vindrosens øverste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentanten udpeges af den enkelte forenings bestyrelse og har hermed stemmeret på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor man inddeles i en af de følgende 8 valggrupper:

  • Børn & unge
  • Handicap
  • Humanitære
  • Integration & etniske minoriteter
  • Sygdom & sundhedsfremme
  • Væresteder & social udsatte
  • Ældre
  • Øvrige sociale foreninger

Valggrupperne vælger hver en repræsentant til bestyrelsen. Valggrupper med mere end 25 repræsentanter kan vælge en ekstra repræsentant til bestyrelsen.

Læs mere om valg til repræsentantskabet i vores vedtægter her

Repræsentantskabsmøde 2017
Læs referatet fra repræsentantskabsmøde d. 2. marts 2017 her

Læs Frivillighuset Vindrosens årsberetning for 2016 her

Repræsentantskabsmødet 2016
Læs referatet fra repræsentantskabsmødet 2016 her

Læs Frivillighuset Vindrosens årsberetning for 2015 her

Udskriv E-mail

Søg