Samarbejdspartnere

Frivillighuset Vindrosen har mange gode samarbejdspartnere lokalt og på landsplan. På denne side kan du læse mere om, hvem de er og, hvad vores samarbejde består i.

FRIVILLIGCENTRE OG SELVHJÆLP DANMARK (FRISE)

Frivillighuset Vindrosen er medlem af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, der er en landsorganisation for ca. 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsprojekter. Organisationen arbejder blandt andet med interessevaretagelse og udvikling af frivilligcenter- og selvhjælpsfeltet og understøtter frivilligcentrenes og selvhjælpsprojekternes arbejde.

Læs mere om Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark her frise.dk


ESBJERG KOMMUNE 

Frivillighuset Vindrosen har en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune, der sikrer, at kommunen stiller lokaler til rådighed og giver et årligt drifttilskud. 

Frivillighuset Vindrosen samarbejder endvidere med forskellige forvaltningsenheder og kommunale institutioner. 


UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK ESBJERG (UC-SYD)

Frivillighuset Vindrosen har løbende studerende fra UC-SYD i uddannelsespraktik eller studerende tilknyttet i forbindelse med de skriver en opgave. 

Frivillighuset Vindrosen er glade for at få studerende i praktik og indvie dem i det frivillige sociale foreningsliv i Esbjerg Kommune.


SYDDANSK UNIVERSITET ESBJERG (SDU)

Frivillighuset Vindrosen har løbende studerende fra SDU i uddannelsespraktik eller studerende tilknyttet i forbindelse med de skriver en opgave. 

Frivillighuset Vindrosen er glade for at få studerende i praktik og indvie dem i det frivillige sociale foreningsliv i Esbjerg Kommune.

Udskriv Email

Søg