Strategi og mål

Frivillighuset Vindrosens strategi har fokus på at styrke den frivillige sociale indsats blandt vores medlemsforeninger og styrke både Frivillighuset Vindrosen og vores medlemsforeningers samspil med lokale samarbejdspartnere herunder Esbjerg Kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

I strategien er der opstillet målsætninger og fokusområder fra 2015 til og med 2018. Hvordan målene skal realiseres vil blive konkretiseret i årlige handleplaner på grundlag af de ressourcer, Frivillighuset Vindrosen forventes at have til rådighed.

I efteråret 2018 vil bestyrelsen revidere strategien og opstille mål for 2019-2021. 

Læs strategien nedenfor eller download den her

Vision
Frivillighuset Vindrosen er kendt for at være stedet, hvor de frivillige sociale foreninger er samlet og har optimale muligheder for at udfolde sig i inspirerende fællesskaber til gavn for borgerne i Esbjerg Kommune.

Frivillighuset Vindrosen viser vejen for udvikling, sparring, uddannelse og samarbejde på tværs af foreninger og lokale samarbejdspartnere.

Værdier
Vores værdier er rummelighed, gensidig respekt, tolerance og mangfoldighed.

Vi arbejder ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”.

Formål
Frivillighuset Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune.

Dette gøres bl.a. gennem:

 1. Foreningsservice
 2. Synliggørelse
 3. Frivilligformidling
 4. Konsulentbistand til foreninger og nye sociale initiativer
 5. Samarbejde og netværksdannelse
 6. Videnscenter for den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune

Herudover deltager Frivillighuset Vindrosen i den socialpolitiske debat og arbejder for at sikre de mest optimale rammer for den frivillige sociale indsats. Frivillighuset Vindrosen varetager de overordnede kontakter til Esbjerg Kommune og er dermed medlemsorganisationernes fælles talerør til Esbjerg Kommune.

Frivillighuset Vindrosen er en non-profit organisation, der er partipolitisk neutral og fri af religiøse interesser.

Målgruppe
Frivillighuset Vindrosens primære målgrupper er foreninger, organisationer og grupper, der udfører en frivillig social, sundhedsfremmende eller humanitær indsats i Esbjerg Kommune. Den frivillige ulønnede indsats skal være en væsentlig ingrediens i medlemsforeningernes eller gruppernes arbejde. 

Målsætninger og fokusområder
Frivillighuset Vindrosen arbejder for, at det skal være let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og let for borgerne at hente hjælp og støtte hos vores medlemsforeninger og grupper.

Strategien sigter på at forbedre kvaliteten i Frivillighuset Vindrosens arbejde for at imødekomme den stigende og foranderlige efterspørgsel. 

1) Foreningsservice – vi gør vejen lettere for foreningerne
Det er målet at skabe optimale rammer og vilkår for deltagelse og fællesskaber. 
Derfor vil Frivillighuset Vindrosen have særligt fokus på:

 • At sikre gode udfoldelsesmuligheder i Frivillighusene i Esbjerg, Ribe og Bramming
 • At foreningerne får bedre økonomiske vilkår at udfolde sig i. 

2) Synliggørelse – vi viser borgerne vejen til foreningerne
Det er målet at gøre det let for borgerne at finde hjælp og støtte i den frivillige verden.
Derfor vil Frivillighuset Vindrosen have særligt fokus på:

 • At synliggøre og formidle foreningernes tilbud for de borgere, der har brug for hjælp og støtte
 • At udvikle og øge kendskabet til Frivillighuset Vindrosens kommunikationsmidler

3) Frivilligformidling – vi viser vejen for dem, der vil være frivillige
Det er målet at gøre det lettere for flere borgere at engagere sig i det lokale foreningsliv.
Derfor vil Frivillighuset Vindrosen have særligt fokus på:

 • At hverve, matche og formidle borgere til relevante frivillige opgaver i de lokale foreninger
 • At udvikle og koordinere fælles kampagner på tværs af foreningerne
 • At synliggøre og formidle muligheder i den frivillige verden (jf. "Hvem Hjælper Hvem - den sociale vejviser")

4) Konsulentbistand – vi viser vejen for de frivillige, der vil kvalificere sig 
Det er målet at forbedre kvaliteten og øge mangfoldigheden af den lokale frivillige indsats samt hjælpe nye initiativer i gang.
Derfor vil Frivillighuset Vindrosen have særligt fokus på:

 • At opkvalificere medlemsforeninger og -grupper ved at yde konsulentbistand om drift og udvikling
 • At hjælpe nye frivillige initiativer igang ved at yde konsulentbistand
 • At tilbyde kurser og temadage om emner, der kvalificerer foreningernes lokale indsats

5) Samarbejde og netværksdannelse – vi viser vejen for dem, der vil gå samme vej
Det er målet at styrke samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreningerne og med lokale samarbejdspartnere.
Derfor vil Frivillighuset Vindrosen have særligt fokus på:

 • At koordinere og facilitere temamøder og arrangementer på tværs af foreningerne
 • At synliggøre frivillige foreninger og initiativer for lokale samarbejdspartnere  
 • At understøtte samarbejder mellem foreninger og relevante lokale samarbejdspartnere

6) Videnscenter for den frivillige sociale indsats – viser vejen til viden om frivillighed
Det er målet at informere foreninger, borgere og samarbejdspartnere på et kvalificeret grundlag.
Derfor vil Frivillighuset Vindrosen have særligt fokus på:

 • At holde sig ajour med den nyeste viden om frivillighed og relevante tiltag på det frivillige område
 • At sikre kvaliteten ved at tilstræbe relevante kompetencer gennem opkvalificering og gennem erfaringsudveksling med andre frivilligcentre og samarbejdspartner 

Udskriv Email

Søg